Archiwum dnia: Grudzień 13, 2013


piesi staje1
Jak idą „pieeesi”, to nawet dzięcioły zwalniają. Kampania społeczna „Zaufajne drogi” seksistowska? Animowane spoty, wyreżyserowane przez Bartka Kędzierskiego, twórcę serialu „Włatcy Móch”, zostały właśnie zgłoszone do Komisji Etyki Reklamy, Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz oraz do ich nadawcy: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) jako zawierające seksistowskie treści. 

„Jak idą piesi to się staje” spot twórcy Władców Móch ...