Będą ułatwienia w egzaminie na prawo jazdy?

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Posłanka Elżbieta Sobecka wystosowała interpelację sprawie fatalnej kondycji szkół nauki jazdy pytając resort o możliwość złagodzenia zasad zdawania egzaminów na prawo jazdy.

 

W jej przekonaniu, złagodzenie zasad pozwoliłoby na poprawienie sytuacji w naukach jazdy.

 

Treść interpelacji poselskiej

Interpelacja

(nr 22355)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie malejącej liczby chętnych do przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy

Szanowny Panie Ministrze!

Prasa donosi, że drastycznie spada liczba osób ubiegających się o prawo jazdy. Na brak kursantów narzekają wszystkie szkoły jazdy w Polsce, które w nowej sytuacji próbują wiązać koniec z końcem. Jeszcze na początku bieżącego roku rzeszowski wojewódzki ośrodek ruchu drogowego pracował na półtora etatu. Powodem był boom kursantów, którzy chcieli zdążyć ze zdaniem egzaminu przed zmieniającymi się 19 stycznia przepisami. Teraz egzamin teoretyczny jest trudniejszy.

 

Ośrodki ruchu drogowego zwalniają egzaminatorów, a szkoły nauki jazdy stanęły przed widmem bankructwa. W stosunku do ubiegłego roku liczba kandydatów na prawo jazdy zmalała o blisko 40%. Mniejsza liczba zdających to mniejsze wpływy, co zmusza ośrodek do ograniczenia inwestycji, kosztów działalności i często wiąże się z koniecznością kadrowych roszad. Spadek chętnych do zdawania egzaminów na prawo jazdy dotyczy całego kraju. Niemal o połowę zmniejszył się ruch m.in. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Lublinie. Podobnie jest w WORD-ach na Dolnym Śląsku: we Wrocławiu, w Legnicy czy Wałbrzychu. Nic też nie wskazuje na to, by w okresie zimowym sytuacja miała się poprawić. Przeciwnie, zdających może być jeszcze mniej, bo w zimie nie organizuje się egzaminów na kategorię A – na motocykle.

W związku z powyższym pytam Pana Ministra:

  1. Jakie pozytywne zmiany zaobserwowało Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w związku z wprowadzeniem nowych warunków i zasad egzaminu na prawo jazdy?
  2. Czy w związku z drastycznie malejącą liczbą kursantów Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej złagodzi warunki egzaminu na prawo jazdy? Poseł Anna Elżbieta Sobecka Toruń, dnia 6 listopada 2013 r.

 

Pobierz treść interpelacji:

{phocadownload view=file|id=18|target=s}

Odpowiedź na interpelację

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 22355 w sprawie malejącej liczby chętnych do przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na pismo z dnia 18 listopada 2013 r., nr SPS-023-22355/13, przy którym przekazano interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie malejącej liczby chętnych do przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy, przedstawiam następujące wyjaśnienia.

 

W dniu 19 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Uchwalenie przepisów ustawy w styczniu 2011 r., przesunięcie wejścia w życie tych przepisów z dnia 11 lutego 2012 r. na dzień 19 stycznia 2013 r., a następnie wejście w życie przepisów ustawy powodowało, przed każdym z tych terminów, znaczny wzrost zainteresowania zarówno kursami na prawo jazdy, jak i egzaminami państwowymi. Wyżej wymienione przyczyny spowodowały, że w latach 2010-2013 uprawnienia do kierowania pojazdami rozpoczęła uzyskiwać lub uzyskała większość osób, która spełniała warunki do ich uzyskania. W tym okresie ze względu na strach przez zmieniającymi się przepisami wiele osób, które w przeszłości rozpoczęły, ale nie zakończyły szkoleń, podjęło decyzję o dokończeniu procesu uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami. Okres wejścia w życie przepisów ustawy o kierujących pojazdami oraz lata następne objęte są także niżem demograficznym dotyczącym osób w wieku pozwalającym na uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami. Powoduje to, że obecnie (po wejściu w życie ustawy o kierujących pojazdami) znacznie spadła liczba osób chętnych do uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami.

 

Odpowiadając na pytanie, jakie pozytywne zmiany zaobserwowało MTBiGM w związku z wprowadzeniem nowych zasad uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami, pragnę poinformować, że resort na bieżąco monitoruje poziom zdawalności egzaminów państwowych na prawo jazdy. Efekty prowadzonego monitoringu wskazują, że zdawalność teoretycznej części egzaminu jest na średnim poziomie ok. 40%, a zdawalność części praktycznej na poziomie 35%. Należy wskazać, że analiza informacji napływających z ośrodków szkolenia kierowców oraz wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego wskazuje, że zmiana sposobu przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy doprowadziła do rozpoczęcia procesu poprawy jakości szkolenia kandydatów na kierowców.

 

Odpowiadając na pytanie, czy ze względu na malejącą liczbę osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami MTBiGM planuje obniżenie wymagań stawianych osobom egzaminowanym, uprzejmie informuję, że w ocenie MTBiGM obniżanie wymagań co do osób, które uzyskają prawo jazdy, jest działaniem nieracjonalnym. Zauważona tendencja poprawy jakości szkolenia jest bezpośrednim efektem wysokich wymagań stawianych na egzaminie państwowym na prawo jazdy. Obniżenie wymagań może wpłynąć negatywnie na wiedzę i umiejętności przyszłych kierowców, dając jedynie chwilową poprawę statystyk.

 

Podsumowując, pragnę wskazać, że w mojej ocenie nowy system przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy, a w szczególności dynamiczny charakter pytań egzaminacyjnych, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze względu na fakt, że kandydaci na kierowców nie będą uczyli się pytań egzaminacyjnych na pamięć. Dodatkowo wskazuję, że uchwalony przez Sejm ostateczny tekst ustawy o kierujących pojazdami jest wynikiem szeroko pojętego kompromisu osiągniętego pomiędzy dyskutowanymi podczas prac propozycjami strony społecznej, strony rządowej oraz posłów i senatorów.

Z poważaniem

Sekretarz stanu Zbigniew Rynasiewicz

Warszawa, dnia 29 listopada 2013 r.

 

Linki do źródła: