Po ciemnej stronie Mocy, czyli „egzaminator się uwziął”

[Głosów:13    Średnia:3.7/5]

Na czym właściwie polega egzamin na prawo jazdy? Czego oczekuje egzaminator i jak ocenia jazdę? Czy egzaminatorzy są naprawdę aż tak czepialscy?

Jak wygląda egzamin na prawo jazdy każdy mniej więcej wie. Światła, placyk, górka, jakieś tam zadania na mieście i już. W zasadzie to egzamin tak wygląda, ale o sukcesie egzaminacyjnym decyduje bardzo często… znajomość jego zasad i przebiegu. No i tutaj zaczynają się schody…

Czego oczekuje od Ciebie egzaminator podczas egzaminu praktycznego i jak ocenia jazdę egzaminacyjną? W przypadku teoretycznego sprawa jest prosta, zdawanie testów na prawo jazdy można zamknąć w sztywnych ramach: wyrabiasz się w czasowo i zdobywasz minimum punktów to zaliczasz, jeśli nie – oblewasz. Odpowiedzi w testach na prawo jazdy w sporej części ograniczają się do wskazania TAK albo nie NIE, ale jak jest na egzaminie praktycznym?

Egzamin na placu

W tej części egzaminu na prawo jazdy masz za zadanie wykonać kilka zadań egzaminacyjnych. Przepisy  jasno określają

 • jakie zadania masz do wykonać
 • jak należy je wykonać aby egzamin zaliczyć.
 • jak ma być oceniana prawidłowość wykonania poszczególnych zadań.

Przepisy mówią więc między innymi

 • jak powinny być ustawione lusterka, zagłówki,
 • co musisz widzieć w lusterkach,
 • jak należy cofać na pasie ruchu,
 • kiedy przysługuje Ci poprawka zadania, a kiedy egzamin zostaje przerwany bez możliwości poprawki zadania i to już na etapie jazdy po pasie ruchu.

…jasno. Czarno na białym.

Powodzenie tej części egzaminu na prawo jazdy decyduje często o tym, czy na miasto możesz wyjechać czy też nie – ale nie zawsze. Niezaliczenie zadania 1. na placu manewrowym ośrodka egzaminowania nie uniemożliwia Ci wyjechania na miasto, nawet mimo tego, że negatywny wynik egzaminu jest już przesądzony.

W przypadku kategorii B prawa jazdy masz do zaliczenia zaledwie 3 zadania egzaminacyjne.

Stres na egzaminie to bardzo zły towarzysz. Najwięcej niepowodzeń egzaminacyjnych wynika ze strachu przed egzaminem na prawo jazdy i powodowanym przez niego stresem.

Powtórka zadania czy koniec egzaminu?

Podczas egzaminu na placu WORD nie przysługuje Ci powtórka zadania, jeżeli Twoje zachowanie zagraża  życiu i zdrowiu.  Przez zachowanie zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu na placu manewrowym uważa się:

 1. Przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowiska
 2. Najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki

Co ciekawe możesz wyjechać na miasto, nawet z oblanym placem manewrowym, ale tylko wówczas, gdy przyczyną negatywnej oceny było niewykonanie zadania Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

Egzamin w ruchu miejskim

Przyszłego kierowcę trudno oceniać jedynie na podstawie poprawności zadań wykonywanych przez niego zadań egzaminacyjnych.  Bo w ruchu miejskim też masz do wykonania szereg zadań. Skoro gołębie nauczyły się pilotowania pocisków manewrujących, małpa poleciała w kosmos, to dlaczego człowiek nie miałby nauczyć się kilkunastu zadań za kierownicą? No i właśnie dlatego jazda egzaminacyjna oceniana jest jako całość:

Egzaminator sprawdzi czy Ty to Ty

Na egzamin nie zapomnij zabrać dokumentu tożsamości:

a) dowód osobisty lub,

b) kartę pobytu lub,

c) paszport.

Tylko te wyżej wymienione dokumenty są w świetle rozporządzenia regulującego egzaminowanie traktowane jako dokumenty tożsamości. Oznacza to, że legitymacja szkolna, zaświadczenie o zagubieniu dowodu osobistego, karta rowerowa czy inny karnet na siłownię nie są dokumentami tożsamości. Jedynie te 3 wymienione wyżej dokumenty w świetle przepisów nimi są.

Jeśli w Twoim egzaminie mierze udział instruktor, egzaminator będzie chciał sprawdzić jego tożsamość i uprawnienia, może też wyprosić go z egzaminu, jeśli zakłóca on lub uniemożliwia przebieg tego egzaminu.

Zabierz okulary

Jeśli lekarz podczas  badania przeprowadzanego przed kursem nauki jazdy orzekł, że musisz prowadzić pojazd w okularach – zabierz je na egzamin. Już nie wspominamy o konieczności jazdy w okularach w ogóle.

Brak okularów na egzaminie na prawo jazdy spowoduje, że egzaminator nie dopuści cię do egzaminu.

Dla ciebie będzie to oznaczać przepadek gotówki i konieczność ustalenia daty kolejnego egzaminu.

Egzaminator sprawdzi, czy nie stwarzasz zagrożenia

Właśnie po część egzaminu na prawo jazdy odbywa się na placu manewrowym ośrodka egzaminowania:

Części praktycznej egzaminu państwowego przeprowadzanej w ruchu drogowym nie można przeprowadzić w przypadku, gdy osoba egzaminowana przystępująca do egzaminu państwowego kieruje pojazdem na placu manewrowym w sposób pozwalający stwierdzić, że jej zachowanie zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.

Przez zachowanie osoby egzaminowanej, rozumie się w szczególności:

1) przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;

2) najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki;

3) dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania, o którym mowa w poz. 2–10 tabeli nr 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia (czyli zadania egzaminacyjne na placu WORD).

Egzaminator nie przeprowadzi egzaminu jeśli min:

 • nie można ustalić Twojej tożsamości,
 • jesteś pod wpływem alkoholu i odmawiasz badania stwierdzającego jego obecność,
 • zaproponujesz przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu,
 • nie zabierzesz okulerów, lub nie spełniasz innych warunków określonych w orzeczeniu lekarskim (kody i subkody ograniczeń w zakresie specjalnych wymagań wobec osoby kierującej pojazdem),
 • warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają przeprowadzanie egzaminów,
 • stwierdził awarię urządzenia rejestrującego, uniemożliwiającą rejestrację przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego pojazdem wyposażonym w sprawne urządzenie rejestrujące

Znany grecki filozof Egzaminiusz powiedział:

Robić łuk na obroty i pachołki, to tak jak powiedzieć, że granie różową kostką daje większe szanse na wyrzucenie szóstki

… czyli o tym jak łuku na egzaminie nie robić.

Co interesuje egzaminatora?

Egzamin w ruchu miejskim polega na wykonaniu, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem, w ruchu drogowym zadań egzaminacyjnych, które ustalone są w przepisach regulujących przebieg egzaminu. Same zadania to jednak nie wszystko, bowiem

Egzaminator zwraca szczególną uwagę na:

a) sposób wykonywania manewrów na drodze,

b) zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego,

c) umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze,

d) skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia,

e) sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem.

Trudno zatem uznać technikę kierowania za poprawną, a umiejętność posługiwania się elementami sterowania pojazdem za prawidłowe w sytuacji gdy silnik samochodu gaśnie notorycznie, a samochód panuje nad Tobą a nie Ty nad samochodem. Ale spokojnie – samo zgaśnięcie silnika, nawet kilkukrotne błędem egzaminacyjnym być nie musi. Egzaminator widząc Twoje (niebezpieczne) zachowanie na drodze może po prostu nie dopuścić Cię do samodzielnej jazdy w ruchu drogowym. To on przecież ostatecznie decyduje, o tym, czy jeździć możesz czy też nie.

Błąd czy przerwany egzamin?

Błąd przytrafić się może każdemu, ale to jednak wcale nie musi kończyć egzaminu, ba może wcale nie wpłynąć na jego wynik. Jedynie dwukrotne popełnienie tego samego błędu-czyli dwukrotne nieprawidłowe wykonanie tego samego zadania egzaminacyjnego będzie skutkować negatywną oceną na egzaminie, sam egzamin będzie jednak mógł trwać nadal – do końca „przepisowego” czasu.

Jakie błędy na egzaminie?

Wspomniane wyżej błędy egzaminacyjne wcale nie muszą mieć wpływu na wynik egzaminu, a samych błędów możesz popełnić… tyle ile jest zadań egzaminacyjnych czyli… DUŻO, byleby nie został popełniony ten sam błąd np:

 • niewłączenie kierunkowskazu na skrzyżowaniu – błąd przy zadaniu przejazd przez skrzyżowanie (albo zmiana kierunku jazdy). Powtórzenie tego samego błędu – wynik negatywny
 • niewłączenie kierunkowskazu podczas parkowania – błąd przy zadaniu „parkowanie…”. To nic, że wcześniej popełniony został błąd z kierunkowskazem na skrzyżowaniu – odnotowany zostanie błąd przy zadaniu, które aktualnie wykonujesz
 • przekroczenie prędkości o nie więcej jak 20 km/h – jedynie błąd egzaminacyjny

Są jednak błędy, wyszczególnione w tzw „tabeli błędów” których popełnienie może skutkować przerwaniem egzaminu na prawo jazdy. Jeśli popełnisz któryś z nich, w zależności od sytuacji zaistniałej na egzaminie egzaminator:

 1. Może przerwać egzamin na prawo jazdy i wystawić wynik negatywny egzaminu, jeśli zachodzą okoliczności określone w par 28. ust. 1. pkt 2 lit. a, czyli: Osoba egzaminowana uzyskuje negatywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 i 3, czyli Egzaminator przerywa egzamin państwowy 1) jeżeli zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy, w szczególności określone w tabeli nr 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia (czyli tabela błędów), 3) na wniosek osoby egzaminowanej, albo
 2. Kontynuuje egzamin informując osobę egzaminowaną o popełnieniu błędu – zgodnie z par. 27 pkt 6. rozporządzenia: Podczas części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator niezwłocznie informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego;  w przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania tego samego zadania egzaminacyjnego lub przerwania egzaminu państwowego egzaminator informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku części praktycznej egzaminu państwowego.  Zatem popełnienie błędu z „tabeli błędów” jest tylko błędem.

Zatem jeśli egzaminator uzna, że popełnienie błędu z „tabeli błędów” nie spowodowało zagrożenia w ruchu drogowym, czy nie było rażącym naruszeniem przepisów kodeksu drogowego to nie musi on przerywać egzaminu na prawo jazdy z oceną negatywną, a popełniony błąd zaliczany jest do błędu przy wykonywaniu zadania egzaminacyjnego.

Tabela błędów

Zajrzyj też: Jak uczyć się testów na prawo jazdy? Wielu kursantów tego nie potrafi

ZACHOWANIA OSOBY EGZAMINOWANEJ ZAGRAŻAJĄCE BEZPOŚREDNIO ŻYCIU I ZDROWIU UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO SKUTKUJĄCE  PRZERWANIEM EGZAMINU PAŃSTWOWEGO
1 Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego lub zachowanie osoby
egzaminowanej mogące skutkować kolizją lub wypadkiem drogowym.
2 Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał
się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
3 Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.
4 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na
oznakowanym przejściu.
5 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na
skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża osoba
egzaminowana.
6 Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby
niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o
widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwieniu
jej przejścia.
7 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania
się do ruchu.
8 Niezastosowanie się do:
8.1 sygnałów świetlnych,
8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do
kierowania ruchem drogowym,
8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli
ruchu drogowego.
9 Niezastosowanie się do znaków:
9.1 „stop”,
9.2 „zakaz wjazdu …”,*
9.3 „zakaz skręcania w lewo”,
9.4 „zakaz skręcania w prawo”,
9.5 „nakaz jazdy…”,*
9.6 „wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu”,
9.7 „linia podwójna ciągła”,
9.8 „zakaz ruchu”.
10 Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:
10.1 na skrzyżowaniu,
10.2 pojazdom szynowym,
10.3 rowerzystom,
10.4 podczas zmiany pasa ruchu,
10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub
torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,
10.6 podczas włączania się do ruchu,
10.7 podczas cofania.
11 Naruszenie zakazu zawracania.
12 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.
13 Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.
14 Naruszenie zakazu wyprzedzania:
14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
14.4 na skrzyżowaniach,
14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.
15 Niezastosowanie się do znaku, „zakaz wyprzedzania”.
16 Wyprzedzanie z niewłaściwej strony
17 Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu
utraty panowania nad pojazdem.
18 Nieupewnienie się przed wjazdem na przejazd kolejowy czy nie zbliża się pojazd szynowy.
* Odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.

Proste? Proooste 😉

Niestety bardzo często egzamin na prawo jazdy oblewa się na… głupotach, błędach, których normalnie nie popełniłoby się. Duża część egzaminów jest oblewana na… powrocie do WORD. Wówczas bowiem już o sobie znać rozluźnienie, zadowolenie z pozytywnego przebiegu egzaminu. Bywa, że egzaminator ma związane ręce i po prostu musi Cię oblać i to mimo tego, że cała Twoja jazda była koncertowa. Taka sytuacja wynika z błędu który został popełniony, a który w świetle powyższej tabelki eliminuje Cię z możliwości zdania egzaminu – przynajmniej w tym podejściu. Pamiętaj, że egzamin jest rejestrowany, a egzaminatorowi nie wolno postąpić niezgodnie z zasadami egzaminowania.

Egzamin na prawo jazdy: strachy na lachy