Czy dojeżdżając do przejścia dla pieszych należy zachować szczególną ostrożność?

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Szczególną ostrożność należy zachować w określonych przez kodeks drogowy okolicznościach.

 

Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymagaszczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem za-kłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.

 

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu

 

Szczególna ostrożność to ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniają-cych się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie.

 

Pamiętaj, że znakiem informującym Cię – jako kierującego – o przejściu jest znak D-6  a nie znak poziomy przejście dla pieszych . Ten ostatni wyznacza pieszym miejsce w którym mogą przechodzić przez jezdnię korzystając z pierwszeństwa jakie zapewnia im w tym miejscu prawo drogowe.

 

Czytaj:

  • Kiedy szczególna ostrożność?
  • Przejście dla pieszych – szczególna ostrożność
  • Wypadek to nie przypadek

{module Zdamyto}