Czy masz obowiązek usunięcia pojazdu będąc uczestnikiem wypadku w którym nie ma zabitego lub rannego?

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Będąc uczestnikiem zdarzenia (wypadek/kolizja) w którym nie ma osób zabitych lub rannych masz obowiązek usunięcia pojazdu z miejsca wypadku. Obowiązek ten wynika z art. 44. ust. 1. pkt 3. ustawy PoRD:

 

1. Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:
1) zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
2) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku;
3) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego;
4) podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.