Czy na drodze oznaczonej tym znakiem dopuszczalne jest cofanie?

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Zabrania się cofania pojazdem w tunelu, na moście, wiadukcie, autostradzie lub drodze ekspresowej. Przepisy nie zabraniają więc cofania na drodze jednokierunkowej. Pamiętać jednak należy o zasadach wykonywania tego manewru:

Art. 23. ustawy PRD:

Przy cofaniu kierujący pojazdem jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu i zachować szczególną ostrożność, a w szczególności:

a) sprawdzić, czy wykonywany manewr nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia,

b) upewnić się, czy za pojazdem nie znajduje się przeszkoda; w razie trudności w osobistym upewnieniu się kierujący jest obowiązany zapewnić sobie pomoc innej osoby.

Przepisy nie nakazują więc cofania na drodze jednokierunkowej

Sprawdź czy zdasz: Pełna aktualna baza pytań z testów na prawo jazdy.