Czy na drodze oznaczonej tym znakiem możemy spodziewać się gołoledzi?

znak a-32 word zamosc
[Głosów:0    Średnia:0/5]

znak a-32 word zamoscZnak A-32 „oszronienie jezdni” ostrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi (§ 12. 2. rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych). 

 

Znak A-32 „oszronienie jezdni” stosuje się wyłącznie w okresie zimowym przed mostami i wiaduktami, na których oszronienie jezdni lub gotoledź pojawia się w okresach, gdy jeszcze nie występuje na innych odcinkach drogi, np. na mostach z pomostem stalowym, oraz w pobliżu rzek i zbiorników wodnych, na których często zdarza się lokalne oszronienie jezdni.

 

Znak A-32 stosowany jako świetlny wskazuje rzeczywisty stan oszronienia lub oblodzenia jezdni na podstawie pomiarów z urządzeń umieszczonych przy drodze lub na nawierzchni. (Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach).

{module Zdamyto}