Czy ograniczenie prędkości przestanie obowiązywać za najbliższym skrzyżowaniem?

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Znak drogowy B-43 „strefa ograniczonej prędkości” nie jest odwoływany przez najbliższe skrzyżowanie. Dlaczego?

 

Zakres obowiązywania ograniczeń prędkości reguluje stosowne rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Ograniczenie prędkości wyrażone znakiem B-33

§ 27. 1. Znak B-33 „ograniczenie prędkości” oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Dopuszczalna prędkość określona na znaku obowiązuje, z zastrzeżeniem ust. 4 i § 32, do miejsca:

1) wprowadzenia innej dopuszczalnej prędkości znakiem B-33 lub B-43,

2) umieszczenia znaku D-40 oznaczającego początek strefy zamieszkania,

3) umieszczenia znaków oznaczających odpowiednio początek lub koniec obszaru zabudowanego.

§ 32. 1. Znak B-42 „koniec zakazów” oznacza odwołanie zakazów wyrażonych znakami: B-23, B-25, B-26, B-29 i B-33.

2. Jeżeli zakaz wyrażony przez znaki B-25, B-26, B-29, B-33, B-35, B-36, B-37 i B-38 nie jest uprzednio odwołany znakiem oznaczającym koniec zakazu, to obowiązuje on do najbliższego skrzyżowania; nie dotyczy to skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią.

Czytaj: Jakie znaki odwołuje znak „koniec zakazów”?

Ograniczenie prędkości wyrażone znakiem B-43

b 43§ 31. 1. Znak B-43 „strefa ograniczonej prędkości” oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę.

Przy okazji warto wiedzieć, że:

2. Znak B-43, określający dopuszczalną prędkość mniejszą lub równą 30 km/h, oznacza ponadto, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

Ograniczenie prędkości wyrażone znakiem B-43 nie przestaje obowiązywać za najbliższym skrzyżowaniem.