Czy po zdaniu egzaminu można prowadzić samochód, przed odebraniem prawa jazdy?

[Głosów:14    Średnia:3.9/5]

Radość ze zdanego egzaminu na prawo jazdy bywa tak wielka, że od razu chce się usiąść za kierownicą. Czy można prowadzić samochód po zdaniu egzaminu a jeszcze przed odebraniem prawa jazdy?

Niestety, nie można prowadzić samochodu w takiej sytuacji.

Arkusz egzaminacyjny

Arkusz przebiegu egzaminu nie jest dokumentem poświadczającym posiadanie uprawnień do kierowania. Kiedy zatem nabywasz uprawnienia do kierowania? Możesz poruszać się po drogach publicznych dopiero wtedy, gdy odebrałeś dokument stwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdem, a te nabywasz z chwilą wydania uprawnień. Nie mając w ręku dokumentu prawa jazdy nie nie możesz oszacować czy uprawnienia zostały już nadane czy też nie.

Uprawnienia do kierowania

Zgodnie z zapisami art. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami:

Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów składającym się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy jest:
1) wydane w kraju:
a) prawo jazdy,
b) pozwolenie wojskowe,
c) międzynarodowe prawo jazdy

Jaka kara?

Tę kwestię reguluje kodeks wykroczeń:

Art. 94. § 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze grzywny.
§3. W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w § 1, można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Ukarany może też być rodzić / kolega osoby, która została przyłapana na jeździe bez uprawnień, czyli po prostu użyczył pojazdu:

Art. 96. § 1. Właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu dopuszcza:
2) do prowadzenia pojazdu osobę niemającą wymaganych uprawnień, podlega karze grzywny.

Zdarza się, że kierujący pomimo nieposiadania jeszcze prawa jazdy ma nadane już uprawnienia, policjant dokonujący kontroli jest w stanie sprawdzić czy uprawnienia zostały już nadane. To pozwoli uniknąć wysokiego 500-złotowego mandatu na rzecz 50-złotowej kary (jazda bez dokumentu).

Najlepiej jednak cierpliwie czekać na odebranie swojego prawa jazdy.

Psst… Czy wiesz, że pełną oficjalną bazę pytań egzaminacyjnych stosowanych w testach na prawo jazdy znajdziesz na zdamyto.com?