Czy skręcając na posesję muszę ustąpić pierwszeństwa pieszemu idącemu chodnikiem?

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Pierwszeństwo w tej sytuacji rozstrzyga art 26. ust. 4. ustawy prawo o ruchu drogowym:

Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez chodnik lub drogę dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli i ustąpić pierwszeństwa pieszemu.

 

Za pieszego w świetle ustawy rozumię się osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze (chodnik wchodzi w skład drogi) i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

Pierwszeństwo pieszego podczas jazdy po placu

…przt okazji: Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio podczas jazdy po placu, na którym ze względu na brak wyodrębnienia jezdni i chodników ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni.

 

{module Zdamyto}