Czy ten sygnał zezwala na zawracanie?

s-3 lewo
[Głosów:0    Średnia:0/5]
Sygnały nadawany przez ten sygnalizator dotyczy jadących w kierunku wkazanym przez strzałkę.
§ 97. 1.Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator kierunkowy S-3 dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami).
2.Przepisy § 95 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do sygnałów nadawanych przez sygnalizator kierunkowy S-3.
3.Sygnał zielony nadawany przez sygnalizator kierunkowy S-3 oznacza, że podczas jazdy we wskazanym kierunku nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu.
4.Sygnalizatory kierunkowe S-3 nadające sygnały przeznaczone tylko dla pojazdów skręcających w lewo mogą nie być umieszczone po prawej stronie drogi.
 
§ 95. 1.Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-1 oznaczają:

1)sygnał zielony – zezwolenie na wjazd za sygnalizator,
2)sygnał żółty – zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony,
3)sygnał czerwony – zakaz wjazdu za sygnalizator,
4)sygnały czerwony i żółty, nadawane jednocześnie – zakaz wjazdu za sygnalizator; sygnały te oznaczają także, że za chwilę zapali się sygnał zielony.

2.Sygnał zielony nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli:
1)ruch pojazdu utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom,
2)ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zielonego.
3.Sygnalizator używany poza skrzyżowaniem do kierowania ruchem na zwężonym odcinku drogi może nadawać sygnały o dwóch barwach – zielonej i czerwonej.
 
Z rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Ten sygnał nie zezwala na zawracanie

{module Zdamyto}