Czy ten znak ostrzega o drodze pokrytej żwirem, który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów?

a 28
[Głosów:0    Średnia:0/5]

a 28§ 9. Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych: Znak A-28 „sypki ˝wir” ostrzega o odcinku drogipokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów. Kiedy stosuje się ten znak?

 

Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach:

Znak A-28 „sypki żwir”  stosuje się w celu oznakowania odcinka drogi, na którym istnieje możliwość wyrzucania kamieni, ziaren grysu lub żwiru spod kót jadących pojazdów lub wzniecania kurzu w stopniu utrudniającym ruch innym kierującym. Dotyczy to w szczególności nawierzchni tłuczniowych, nawierzchni, na których przeprowadzono powierzchniowe utrwalenie warstwy ścieralnej — do czasu stabilnego oblepienia ziaren kruszywa przez bitum, a także odcinków podbudowy tłuczniowej, na których dopuszczono ruch. Ponadto znak ten może być umieszczony przed wyjazdami z kamieniołomów i żwirowni.