Egzaminy na prawo jazdy w 2014 roku

[Głosów:0    Średnia:0/5]

12 grudnia 2013 podczas posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury odbyło się pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

Posłowie rozpoczęli pracę nad projektem zmian ustawy o kierujących pojazdami.

 

Projekt noweli dotyczy między innymi problemu z właściwym wdrożeniem systemu teleinformatycznego w niektórych WORD-ach oraz z brakiem merytorycznego nadzoru państwa nad jakością pytań egzaminacyjnych zadawanych podczas części teoretycznej egzaminu. Do dnia wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami, czyli do 19 stycznia tego roku, za pytania egzaminacyjne odpowiedzialny był minister transportu. „Po wejściu przepisów ustawy o kierujących pojazdami odpowiedzialność za pytania egzaminacyjne, podobnie jak za system teleinformatyczny, została przeniesiona na WORD-y. Okazało się, że powstały konkurencyjne bazy danych, na podstawie których generowane są pytania egzaminacyjne, które należą do dostawców oprogramowania dla WORD, a nie do WORD” – podkreślono w uzasadnieniu.

 

Skierowany do dalszych prac w podkomisji projekt przywraca odpowiedzialność merytoryczną ministra transportu za treści zawarte w pytaniach egzaminacyjnych. Pytania testowe będzie układać państwowa komisja. W projekcie zakłada się także utworzenie funduszu celowego potrzebnego do przeprowadzenia egzaminu państwowego na prawo jazdy. Do funduszu, którym będzie dysponował resort transportu, będą trafiały opłaty w wysokości 15 proc. za przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu przekazywane przez WORD-y. Projekt doprecyzowuje też przepisy ustawy w zakresie możliwości przystąpienia do egzaminu państwowego na niższe kategorie prawa jazdy przez osoby, które ukończyły kurs na prawo jazdy wyższej kategorii.

 

Film z posiedzenia Komisji

Projekt ustawy o kierujących do pobrania (Druk sejmowy nr 1957 – projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami).