FAQ

Oto lista najczęściej zadawanych pytań dotyczących kursu egzaminu na prawo jazdy.

Jak długo ważny jest kurs nauki jazdy?

Obecnie kursy ważne są bezterminowo, jednak jeśli ukończyłeś go przed 1 lipca 1998, to cały proces ubiegania się o prawo jazdy musisz powtórzyć – łącznie z pełnowymiarowym kursem. Czytaj: Jak długo ważny jest kurs nauki jazdy?

Jak długo ważny jest egzamin teoretyczny?

Obecnie egzamin teoretyczny ważny jest bezterminowo. Raz zdanych testów na prawo jazdy nie musisz powtarzać.

Jeśli jednak egzamin teoretyczny zdałeś przed 24 sierpnia 2014 to stracił on swoją ważność i przed egzaminem praktycznym musisz zdać teorię.

Więcej na zdamyto.com.

Czy egzaminator może nakazać wykonanie manewru niezgodnego z prawem?

Polecenia wydawane przez egzaminatora nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu drogowego lub stwarzać możliwość zagrożenia jego bezpieczeństwa.

Kurs ukończyłem rok (dwa lata) temu. Czy muszę go powtórzyć?

Nie. Twój kurs jest ważny całe życie i nie musisz go powtarzać.

Czy mam obowiązek wykupowania jazd dodatkowych po kilku niezdanych egzaminach?

Nie masz takiego obowiązku. Sam decydujesz czy potrzebujesz jazd dodatkowych czy nie. Jeśli jednak doszło do kilku niepowodzeń egzaminacyjnych, to warto zastanowić się nad wykupieniem kilku godzin jazd dodatkowych.

Czy jazdy dodatkowe muszę wykupić w OSK, w którym robiony był kurs?

Nie. Jazdy dodatkowe możesz wykupić w dowolnej szkole nauki jazdy

Czy mogę skorzystać z zapłaconego ale zawieszonego egzaminu mojego kolegi/koleżanki?

Możesz. Warunek jest jeden – to osoba która wniosła opłatę (kolega/koleżanka) musi osobiście przenieść tę opłatę na Ciebie.

Jak długo ważny jest egzamin teoretyczny?

Obecnie egzamin teoretyczny ważny jest bezterminowo. Raz zdanych testów na prawo jazdy nie musisz powtarzać.

Jeśli jednak egzamin teoretyczny zdałeś przed 24 sierpnia 2014 to stracił on swoją ważność i przed egzaminem praktycznym musisz zdać teorię.

Więcej na zdamyto.com.

Czy egzamin praktyczny mogę zdawać w obecności mojego instruktora?

Jak najbardziej. Musisz jedynie złożyć stosowny wniosek o udział instruktora.

Czy to prawda, że 13. podejście egzaminu jest darmowe?

Niestety, pechowe 13. podejście do egzaminu jest tak samo płatne jak każde inne. Cennik WORD znajduje się tutaj.

Czy na egzamin można zapisać się przez internet?

Można, ale ta usługa nie jest aktywna dla wszystkich WORD w Polsce.

Czytaj które z WORD nie mają rejestracji online.

Pierwsze zapisanie się na egzamin wymaga jednak osobistej obecności w ośrodku egzaminowania.

Czy mogę zrezygnować z terminu wyznaczonego egzaminu?

Możesz. Rezygnacji z egzaminu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, możesz dokonać nie później niż na dwa dni przed jego wyznaczonym terminem, wyłącznie w formie pisemnej – musisz więc złożyć stosowny wniosek w WORD.

We wniosku musisz podać:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL
 • wyznaczony termin egzaminu.

Co zrobić po zdaniu egzaminu?

WORD przesyła właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy lub pozwolenie informację o pozytywnym albo negatywnym wyniku Twojego egzaminu państwowego przez aktualizację profilu kandydata na kierowcę. W przypadku wyniku pozytywnego informację o jego uzyskaniu przesyła się w terminie 3 dni po uzyskaniu przez Ciebie pozytywnego wyniku egzaminu.

Ile jest pytań w teście na prawo jazdy

Test na prawo jazdy składa się z 32 pytań:

 • 20 pytań z wiedzy podstawowej
 • 12 pytań z wiedzy specjalistycznej.

Każde pytanie z egzaminu na prawo jazdy z uzasadnieniem odpowiedzi

W zależności od znaczenia pytania dla bezpieczeństwa dla ruchu drogowego odpowiedzi punktowane są 3, 2, 1 punktem. Brak odpowiedzi skutkuje otrzymaniem 0 punktów.

Aby zdać egzamin musisz uzyskać 68 punktów z 74 możliwych.

Czy baza pytań egzaminacyjnych jest jawna?

Tak. Wszystkie pytania wykorzystywane w testach na prawo jazdy są jawne i opublikowane na stronach Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

…pytania są jawne. Odpowiedzi nie są opublikowane 🙂

Ile punktów na zaliczenie testów?

Aby zdać egzamin teoretyczny na prawo jazdy musisz uzyskać 68 punktów z 74 możliwych.

Jak podzielone i przydzielane są pytania w testach?

Testy na prawo jazdy składają się z dwóch części – podstawowej, wspólnej dla wszystkich kategorii, oraz specjalistycznej – każda z kategorii egzaminu na prawo jazdy ma swoją własną część specjalistyczną

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Ile mam czasu na udzielenie odpowiedzi w teście na prawo jazdy?

W zależności od rodzaju pytania, czas na udzielenie odpowiedzi jest różny i wynosi:

Część podstawowa (20 pytań):

 • 20 sekund na zapoznanie się z treścia pytania
 • 15 sekund na udzielenie odpowiedzi

Część specjalistyczna (12 pytań):

 • pytania ilustrowane są w miarę potrzeb odpowiednimi zdjęciami lub grafikami
 • 50 sekund na zapoznanie się z pytaniem i udzielenie odpowiedzi

Podział:

 • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla ruchu drogowego (3 punkty)
 • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty)
 • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (1 punkt)

Niewskazanie żadnej odpowiedzi skutkuje otrzymaniem 0 punktów.

Jak długo trwa egzamin teoretyczny?

Na rozwiązanie testu podczas egzaminu teoretycznego na prawo jazdy masz 25 minut. Jeśli zdajesz egzamin na więcej niż jednej kategorii prawa jazdy czas egzaminu jest wydłużany o 25 minut dla każdej następnej kategorii prawa jazdy.

Ile razy mogę powtórzyć nieprawidłowo wykonany manewr?

Każde nieprawidłowo wykonane zadanie możesz powórzyć raz. Jeśli dwa razy to samo zadanie wykonałeś nieprawidłowo, wówczas uzyskujesz negatywny wynik z egzaminu.

Nie możesz natomiast powtórzyć zadania w sytuacji gdy spowodujesz bezpośrednie zagrożenie dla ruchu drogowego. Na palcu manewrowym może to być np. potrącenie pachołka lub wyjechanie poza linie, w ruchu drogowym np nieustąpienie pierwszeństwa czy… nagłe zatrzymanie się przed sygnalizatorem nadającym zielony sygnał

Czy egzamin teoretyczny jest ważny bezterminowo dla wszystkich?

Jeśli przystąpiłeś do do egzaminu teoretycznego po dniu 23.08.2014 zdany egzamin ważny jest bezterminowo. Jeśli przed tą datą – testy na prawo jazdy musisz zdać ponownie

Jakie dokumenty muszę zabrać ze sobą na egzamin?

Niezależnie od tego, czy wybierasz się na egzamin praktyczny czy teoretyczny musisz zabrać ze sobą dokument tożsamości. Może nim być:

 • dowód osobisty,
 • karta pobytu,
 • paszport.

Legitymacja szkolna, studencka itp. nie są dokumentami tożsamości.

Nie mogę stawić się w wyznaczonym dniu na egzamin. Co zrobić?

Jeśli nie zgłosisz się na egzamin pieniądze nie zostaną Ci zwrócone i wyznaczając kolejny termin musisz uiścić pełną opłatę za egzamin.

Aby uniknąć takiej sytuacji możesz w terminie najpóźniej dwóch dni przed planowanym egzaminem złożyć pismo o wykreślenie z terminu egzaminu. W takiej sytuacji WORD zwróci Ci pieniądze lub zaliczy je na poczet kolejnego egzaminu.