Ile osób, łącznie z kierowcą możesz przewozić posiadając prawo jazdy kategorii B?

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Uprawnienia do kierowania określa art. 88. ustawy PoRD: Prawo jazdy uprawnia do kierowania:

1) kategorii A – motocyklem;
2) kategorii A1 – motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczają-cej 125 cm3 i mocy nieprzekraczającej 11 kW;
3) kategorii B:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekra-czającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
b) pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
c) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;

Skąd wzięła się liczba 9 pasażerów?

Artykuł 2 ustawy w punkcie 41 określa czym jest autobus, którego prowadzić nie możesz posiadając kategorię B prawa jazdy:

Autobus – pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Posiadając kategorię B prawa jazdy możesz przewozić nie więcej niż 9 osób (łącznie z tobą jako kierowcą)

{module Zdamyto}