Ile za jazdę bez prawa jazdy?

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Nowy kodeks drogowy. Jaki za mandat za jazdę bez prawa jazdy?

Kierowanie pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą:

 

  • uprawnienia do kierowania pojazdami: 500 zł
  • uprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazdu: 300 zł

Kierowanie motorowerem lub czterokołowcem lekkim przez osobę niemającą do tego uprawnienia: 200 zł

Kierowanie bez uprawnienia rowerem, wózkiem rowerowym lub pojazdem zaprzęgowym: 100 zł

Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów: 50 zł za brak każdego z dokumentów, nie więcej niż 250 zł

Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu: 500 zł.

Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka: od 300 do 500 zł.

Przekroczenie prędkości i inne wykroczenia tutaj.