Jak można obejrzeć film ze swojego egzaminu na prawo jazdy?

[Głosów:4    Średnia:4/5]

Egzamin na prawo jazdy jest nagrywany, a skoro tak jest, to czy film z jego zarejestrowanym przebiegiem można obejrzeć? Można. Wyjaśniamy jak.

Skrzyżowania w Zamościu Subskrybuj kanał na YouTube

Po co WORD nagrywa egzaminy?

Bo takie są przepisy. Powodów nagrywania przebiegu egzaminu na prawo jazdy jest kilka, i wszystkie po krótce  wyjaśnimy.

Prawo jazdy 2019: wszystkie zadania egzaminacyjne

Kto i dlaczego może oglądać film z Twojego egzaminu?

WORD-y, jak wszystkie firmy i instytucje publiczne podlegają kontroli. Kto kontroluje WORD ? Obecnie organami prowadzącymi WORD-y są urzędy marszałkowskie i to właśnie one wysyłają swoich urzędników na kontrole do WORD. Nieprawidłowości w przebiegu egzaminu na prawo jazdy w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do cofnięcia uprawnień osoby „nieprawidłowo” przeegzaminowanej tak jak stało się to w tym przypadku. Oczywiście nieprawidłowości te mogą być wykryte właśnie na filmie. I właśnie między innymi dlatego tak „czepiają się”-także dla Waszego dobra, chcąc oszczędzić zarówno Wam jak i sobie niepotrzebnych nerwów i nieprzyjemności.

Filmy z egzaminów na prawo jazdy podlegają też losowej kontroli wykonywanej przez egzaminatora koordynującego .To pewien rodzaj kontroli wewnętrznej.

Z decyzją egzaminatora możesz zwyczajnie nie zgodzić się, jeśli uznasz, że ocenił Cię niesprawiedliwie.  Jeśli tak się stało, możesz wnioskować o możliwość obejrzenia swojego egzaminu, a jeśli złożysz odwołanie, to dowodem na jego przebieg jest właśnie film. Odwołanie od wyniku egzaminu na prawo jazdy można zgłosić najpóźniej 14 od jego daty.

Możesz też złożyć skargę na egzaminatora, jeśli według Ciebie jego zachowanie było niestosowne, lub nieprawidłowe.  Podobnie jak w wyżej wymienionym przypadku także i tutaj dowodem będzie właśnie film.

Film z Twojego egzaminu na prawo jazdy może też obejrzeć egzaminator, który  go przeprowadza, jeśli wszczęto postępowanie wyjaśniające dotyczące oceny przeprowadzonej części praktycznej egzaminu państwowego lub sposobu jego przeprowadzenia. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia niedawno w Łodzi.

Ostatnią okolicznością umożliwiającą obejrzenie swojego egzaminu na filmie jest… Twoja prośba. Każda osoba przystępująca do egzaminu na prawo jazdy może wnioskować o udostępnienie go, niezależnie od tego jaki był wynik egzaminu na prawo jazdy. Oznacza to jednak, że dyrektor WORD może, ale wcale nie musi Ci go udostępnić.

Jak pokonać stres w WORD, aby WORD nie pokonał Ciebie?

Kto ma dostęp do filmów w WORD?

Opisane wyżej okoliczności można ująć w cztery punkty określone w z § 7 ust. 3. rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. Zarejestrowany przebieg części praktycznej egzaminu państwowego mogą przeglądać wyłącznie:

  1. Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona;
  2. Egzaminator nadzorujący;
  3. Osoba kontrolująca WORD w imieniu Marszałka Województwa;
  4. Osoba egzaminowana lub jej pełnomocnik oraz egzaminator, który przeprowadził ten egzamin – w przypadku złożenia skargi na sposób przeprowadzenia egzaminu;
  5. Egzaminator, który przeprowadził ten egzamin – w przypadku wszczęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego oceny przeprowadzonej części praktycznej egzaminu państwowego lub sposobu jego przeprowadzenia.

Ciebie jako osobę zainteresowaną obejrzeniem swojego egzaminu praktycznego na prawo jazdy powinien zainteresuje punkt 1, gdzie określono osobę posiadającą upoważnienie dyrektora ośrodka ruchu drogowego. Aby je uzyskać musisz złożyć stosowny wniosek.

Przeczytaj: Jak oceniają egzaminatorzy?

Reasumując  film z egzaminu na prawo jazdy powinien zostać udostępniony każdemu kursantowi, bez względu na to, czy odwołanie od wyniku egzaminu złożyli czy też nie.

Ministerstwo infrastruktury uważa, że należy korzystać z umiarem.  Ośrodki egzaminacyjne chcą uniknąć sytuacji w których wszystkie nagrania z egzaminów państwowych na prawo jazdy były dostępne dla wszystkich bez ograniczenia. Sytuacja taka spowodować, ze każde nagranie będzie dostępne w sieci Internet, a niedoświadczeni i rozgoryczeni kandydaci na kierowców będą wylewać żale (słusznie lub nie) na poszczególnych egzaminatorów czy WORD – y szargając niejednokrotnie ich reputację.