Jak obejrzeć film ze swojego egzaminu na prawo jazdy?

[Głosów:8    Średnia:3.6/5]

Przebieg części praktycznej egzaminu na prawo jazdy w WORD jest rejestrowany. Pokładowy system kamer zapisuje zarówno obraz jak i dźwięk, a materiał ten może służyć w przypadku odwołania się od wyniku egzaminu na prawo jazdy. Jednak nie tylko. Okazuje się bowiem, że każdy ze zdających egzamin na prawo jazdy może uzyskać możliwość obejrzenia swojego filmu. Jak dostać się do grona tych szczęśliwców?

Nie każdy ma dostęp do filmów z egzaminów

Filmy z egzaminów na prawo jazdy może obejrzeć bardzo wąskie grono osób, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. To właśnie tam w z § 7 ust. 3.  wyszczególniono kto ma uprawnienia do oglądania filmów z egzaminów na prawo jazdy. Są nimi:

  1. Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona;
  2. Egzaminator nadzorujący;
  3. Osoba kontrolująca WORD w imieniu Marszałka Województwa;
  4. Osoba egzaminowana lub jej pełnomocnik oraz egzaminator, który przeprowadził ten egzamin – w przypadku złożenia skargi na sposób przeprowadzenia egzaminu;
  5. Egzaminator, który przeprowadził ten egzamin – w przypadku wszczęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego oceny przeprowadzonej części praktycznej egzaminu państwowego lub sposobu jego przeprowadzenia.

Ciebie, jako osobę egzaminowaną interesuje punkt 1, bowiem umożliwienie obejrzenia filmu z Twojego egzaminu na prawo jazdy odbywać się będzie drogą upoważnienia, a aby je zdobyć musisz złożyć odpowiedni wniosek.

Tego na egzaminie nie rób

Reasumując  film z egzaminu na prawo jazdy powinien zostać udostępniony każdemu kursantowi, bez względu na to, czy odwołanie od wyniku egzaminu złożyli czy też nie.

Możesz obejrzeć swój film, ale zastanów się czy naprawdę musisz

Z tego przywileju jakie dają Ci przepisy należy korzystać z umiarem. WORD i tak ma bardzo dużo pracy, poza tym ośrodki ruchu drogowego chcą uniknąć sytuacji w których wszystkie nagrania z egzaminów państwowych na prawo jazdy były dostępne dla wszystkich bez ograniczenia. Sytuacja taka spowodować, ze każde nagranie będzie dostępne w sieci Internet, a niedoświadczeni i rozgoryczeni kandydaci na kierowców będą wylewać żale (słusznie lub nie) na poszczególnych egzaminatorów czy WORD – y szargając niejednokrotnie ich reputację.

Czy można kierować jedną ręką?