Jaki dokument powinna mieć przy sobie osoba kierująca samochodem

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Dokument potwierdzający zawiarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC?  Dokument potwierdzający zawiarcie ubezpieczenia autocasco? Karte pojazdu?

 

Kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego:
1) dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem;
2) dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu;
3) dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie;
4) zezwolenie, o którym mowa w art. 106 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.6));
5) inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnej ustawy.