Kiedy występuje stan po spożyciu alkoholu?

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Stan po użyciu alkoholu w rozumieniu Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art.46, pkt. 2) zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

 

  1. stężenia we krwi od 0,20 do 0,50 prom alkoholu albo
  2. obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Prowadzenie pojazdu mechanicznego znajdując się w stanie po użyciu alkoholu podlega karze aresztu albo grzywny.

{module Zdamyto}