Ministerstwo Transportu: 5 mln na specfundusz zajmujący się pytaniami do testów

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Prosty rachunek matematyczny pozwoli obliczyć ile pieniędzy trafi do specfunduszu którego powstanie przewidune nowa ustawa o kierujących. Fundusz to „System przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy” cokolwiek to ma oznaczać.

Jak pisaliśmy wcześniej: Zmiana ustawy o kierujących pojazdami. Odpowiedzialność za pytania, specjalna komisja, specjalny fundusz nowa ustawa o kierujących przewiduje powstanie Komisji oraz Funduszu:

Art 57a Minister właściwy do spraw transportu powołuje komisję do spraw pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym na prawo jazdy.

Art . 57c Tworzy się Fundusz – System przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy, zwany daje “Funduszem”, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu.

Skąd kasa na fundusz?

Zgodnie z projektem:

Przychodem funduszu są:

1) 15% opłaty za przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy przekazywane przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego,

2) odsetki za zwłokę pobierane z tytułu nieterminowo przekazywanych środków;

Obliczmy:

  • koszt egzaminu – 30 zł – 15% tej kwoty to 4,50 zł
  • średnia liczba egzaminów na miesiąc w Polsce: ok 90 000
  • dla uproszczenia pomijamy kwotę odsetek za zwłokę pobranych z tytułu nieterminowo przekazywanych środków

Miesięcznie na konto funduszu wpływałoby ok 400 tyś zł, przez rok kwota ta urośnie do ok 5 mln zł.

Godna kwota jak na „System przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy”.

Czytaj czym ma zająć się Fundusz i Komisja.

Źródło danych: l-instruktor.