Na drodze oznaczonej tym znakiem możesz poruszać się z prędkością:

b-43a
[Głosów:0    Średnia:0/5]

50 km/h 5-23? 60 km/h 23-5? Czy 50 km/h całą dobę? 

b-43a

§ 31. 1. Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych: 

Znak B-43  oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę.