Nowe zasady egzaminów odstraszyły chętnych na prawo jazdy

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Nie tylko WORD w Zamościu odczuwa spadek liczby egzaminów. Ministerstwo transportu twierdzi, że spadek liczby kursantów to efekt nowego europejskiego trendu – młodzi wolą komunikację publiczną. Prawdą jest jednak to, że skokowy spadek chętnych na kurs jest z tego powodu mało prawdopodobny.

 

Mniej egzaminów w Łomży

Zdających egzaminy w tutejszym WORD jest wyraźnie mniej, a właściciele szkół nauki jazdy przyznają, że następuje załamanie rynku. Na ulicach Łomży nadal jeździ sporo „L”-ek, jednak nie jest to natężenie, jakie obserwowane było w ostatnich latach. Powodów tego zjawiska jest kilka. Dwa najważniejsze to: niż demograficzny (coraz mniej jest 18-latków, którzy mogliby zostać kierowcami), a także zmienione w styczniu 2013 zasady egzaminów na prawo jadzdy.

Zdawalność egzaminów teoretycznych na kat. B wynosi tutaj 48 proc. To i tak zdecydowanie więcej, niż tuż po 19 stycznia, kiedy zdawali naprawdę nieliczni. Jak zauważa dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży, kandydaci zaczęli przykładać się do nauki przepisów, a dzięki temu lepiej im idzie również później podczas egzaminów praktycznych.

Ilość egzaminów praktycznych

 

Ilość egzaminów teoretycznych

Źródło danych: WORD Łomża

 

 

Właściciele ośrodków szkolenia kierowców twierdzą, że ludzie wstrzymali się z kursami i zdawaniem egzaminów, bo czekają na kolejne zmiany, dzięki którym „teoria” ma być łatwiejsza do zdania. Nie wszystkie OSK przetrwają ten ciężki okres.

Tymczasem z prowadzenia kursów utrzymuje się w Łomży wiele osób. Aktualnie zarejestrowanych jest tu 28 szkół nauki jazdy. W ubiegłym roku z rejestru, na wniosek przedsiębiorców, skreślonych zostało sześć szkół nauki jazdy, od początku 2013 roku do chwili obecnej – cztery. W miejsce upadających powstają jednak nowe szkoły – w tym samym czasie do rejestru wpisanych zostało ich łącznie 10. 

Zwolnienia w WORD Łódź

Zwolnienia rozpoczęły się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łodzi. Według planów pracę ma stracić 20 proc. egzaminatorów i 10 proc. pracowników administracji, działu technicznego i biura obsługi klienta.

Wypowiedzenia zostały wręczone egzaminatorom, którzy mają inne źródło dochodu, mają emeryturę lub prawo do emerytury.

Dziś każdego dnia w łódzkim WORD przeprowadza się ok 100 egzaminów. Wcześniej przeprowadzano ich ok 250.

Zmniejszona ilość egzaminów to wynik niżu demograficznego oraz wprowadzonych 19 stycznia 2013 nowych zasad przeprowadzania egzaminu na prawo jazdy.

Mniej egzaminów w Zamościu

W Zamościu liczba egzaminów zmniejszyła się o 30 %. WORD ratuje się zmniejszaniem wymiaru zatrudnienia do 3/4 lub 1/2 etatu. W Ośrodku nie pracuje już trzech pracowników, którzy mieli świadczenia emerytalne.

Mniej egzaminatorów w WORD Lublin

W Lublinie zwolnionych zostało 6 z 25 egzaminatorów. Podobnie jest w niemal całym kraju. Egzaminatorzy, którzy wciąż pozostają zatrudnieni mają zmniejszone etaty, np. do 7/8 czy 3/4. 

Miesięcznie pada ok 100 OSK

Około 100 szkół nauki jazdy przestaje istnieć w ciągu miesiąca. To głównie efekt zmian w egzaminach na prawo jazdy wprowadzonych 19 stycznia 2013. Liczba szkół nauki jazdy spadła też i w Zamościu.

ITS obliczył, że od początku tego roku zlikwidowano lub zawieszono działalność ponad 1,1 tys. szkół nauki jazdy. 

Kursanci powinni mieć powód do radości?

Szkoły nauki jazdy (te które jeszcze funkcjonują) chcąc zawalczyć o klienta obniżają koszty szkolenia. Balansująca na granicy opłacalności cena kursu sprzed 19 stycznia 2013, dziś uległa znacznemu obniżeniu. Obecnie kurs nauki jazdy można w Zamościu zrobić poniżej 800 zł (podczas gdy przed zmianami średnia cena kursu wynosiła ok 1200 zł). Tylko czy maksymale obniżanie kosztów szkolenia to powód do radości?

Będą nowe WORD-y

Kryzys (a właściwie krach) na rynku nauki jazdy nie przeszkadza w tworzeniu nowych WORD-ów (czytaj: w Zamościu – zdecydowany spadek ilości egzaminów). Dziś egzamin na prawo jazdy można zdawać w Chełmie, Białej Podlaskiej i Zamościu. Więcej.

Czytaj: