Od kwietnia duże zmiany w sposobie zdawania egzaminów na prawo jazdy

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Od kwietnia 2014 roku istotnie zmienią się zasady zdawania egzaminu na prawo jazdy.

Zgodnie z ustalonymi zasadami od 7 kwietnia 2014 roku, egzamin na prawo jazdy w Wielkiej Brytanii będzie można zdawać wyłącznie w języku angielskim.

Nadchodzące zmiany będą szczególnie dotkliwe dla imigrantów. O ile dotychczas, brytyjskie prawo umożliwiało podejście do egzaminu na prawo jazdy w języku ojczystym, to  po wejściu w życiu jego nowelizacji będzie to niemożliwe. Jest to ogromna zmiana, szczególnie dla Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, którzy stanowią obecnie największą grupę imigrantów.

Informację o nadchodzących zmianach ogłosił brytyjski Minister Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Robert Goodwill, 10 października 2013 roku. Zgodnie z ustalonymi zasadami od 7 kwietnia 2014 roku, egzamin na prawo jazdy będzie można zdawać wyłącznie w języku angielskim. Niedozwolone będzie odsłuchiwanie pytań egzaminacyjnych w języku ojczystym ani też obecność tłumacza podczas egzaminu praktycznego.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji, poza całkowitym zniesieniem tłumaczeń, pod uwagę były brane również inne ewentualności, a mianowicie: zniesienie voice over, ale pozostawienie tłumaczy, pozostawienie voice over, ale zniesienie tłumaczy lub pozostawienie dotychczas obowiązujących zasad. Podjęcie takiej, a nie innej decyzji jest jednak efektem społecznych konsultacji.

Inicjatywa zmiany uzasadniona została troską o bezpieczeństwo na drogach oraz koniecznością zmniejszenia nieprawidłowości na egzaminach. Poza tym, poruszono również kwestie integracji społeczeństwa brytyjskiego z imigrantami.

Pomysł wycofania automatycznych tłumaczeń oraz korzystania z pomocy lektora został poparty aż w 70%. Tak wysokie poparcia wynikało z przekonania, iż brak dobrej znajomości języka angielskiego znacząco utrudnia bezpieczną jazdę, gdyż kierowca nie jest w stanie w pełni zrozumieć znaczenia znaków drogowych, odczytać znajdujących się pod nimi informacji o zasadach użytkowania dróg czy też porozumieć się ze służbami drogowymi. Zmiany te mają więc korzystnie wpłynąć na poziom znajomości języka angielskiego przez imigrantów, co ma na celu nie tylko poprawić poziom bezpieczeństwa na drogach, ale również pomóc w ich integracji z mieszkańcami Wielkiej Brytanii.

Dotychczas, brytyjskie prawo przewidywało możliwość tłumaczenia teoretycznych pytań egzaminacyjnych na język ojczysty kursanta, dzięki 21 różnym wersjom językowym automatycznych tłumaczeń – voice over. Rozwiązanie to stanowiło ogromne ułatwienie dla obcokrajowców, w tym Polaków, którzy nie władają biegle językiem angielskim.