Parkowanie na kopercie – nowe karty dla niepełnosprawnych

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Jak pisaliśmy – Koniec nielegalnego parkowania na kopercie – sejm wprowadził kilka poprawek do nowelizacji ustawy o ruchu drogowym. Kara za nieuprawnione parkowanie na kopercie może wynieść 2500 zł.

 

Nowelizacja wprowadza centralny rejestr kart uprawniających do parkowania na miejscach dla osób niepełnosprawnych oraz pięcioletni termin ich ważności.

 

Koniec z „lewym” parkowaniem na kopercie

Zaproponowane w nowelizacji zmiany mają wyeliminować nadużycia związane z używaniem kart, które obecnie wydawane są bezterminowo. Według danych resortu infrastruktury w Polsce wydanych jest ponad 650 000 takich kart. Częste jest podrabianie kart czy posługiwanie się kartami osób zmarłych lub członków rodzin mieszkających w innym rejonie kraju, podczas gdy taka karta ważna jest tylko wtedy, gdy osoba niepełnosprawna uczestniczy w podróży – jako pasażer lub kierowca.

Nowelizacja zakłada wydanie osobie niepełnosprawnej nowej imiennej karty, z której będzie mogła skorzystać niezależnie od tego, jakim pojazdem jedzie. Nowe karty będą terminowe – ważne dla niepełnosprawnych na okres orzeczenia o niepełnosprawności, maksymalnie do pięciu lat, a przez trzy lata dla placówek obsługujących niepełnosprawnych. W karcie dla placówek będzie wpisany numer rejestracyjny pojazdu.

Według nowych regulacji uprawnione do otrzymania karty będą osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o ile dodatkowo mają znacznie ograniczoną możliwość samodzielnego poruszania się.

 

Kary za nieuprawnione parkowanie na kopercie

Obok kary za nieuprawnione zajęcie miejsca parkingowego – 500 zł mandatu i 5 punktów karnych, będzie dodatkowa, odrębna kara w trybie kodeksu wykroczeń, wynosząca 2000 zł za nieuprawnione posługiwanie się kartą.

 

Kto wyda nowe karty?

Zmieni się podmiot wydający kartę – zamiast starosty będzie to przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. W wyniku zmian powstanie centralny rejestr kart uprawniających do parkowania na miejscach dla osób niepełnosprawnych jako część Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

 

Liczba miejsc kopert ściśle określona

W noweli określona została także minimalna liczba miejsc postojowych zagwarantowanych dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Tam, gdzie miejsc parkingowych jest w sumie od 6 do 15, ma to być co najmniej jedno miejsce, od 16 do 40 – co najmniej dwa miejsca, od 41 do 100 – co najmniej trzy miejsca, a powyżej 100 miejsc postojowych – przynajmniej 4 proc. ogólnej liczby miejsc. Nowela trafi do podpisu prezydenta.