Prezydent podpisał nowelizację kodeksu drogowego. Koniec z lewym parkowaniem na kopercie

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Podpisana przez prezydenta nowelizacja Prawa o ruchu drogowym zakłada wyeliminowanie przypadków nieuprawnionego korzystania z kart parkingowych dla niepełnosprawnych oraz zajmowania miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Nowelizacja wprowadza też nowe wykroczenie.

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, zgodnie z nowelizacją uprawnionymi do otrzymania kart parkingowych będą osoby o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Karty będą wydawane na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, jednak nie dłużej niż na 5 lat. Placówki obsługujące osoby niepełnosprawne otrzymają karty parkingowe na okres 3 lat.

Centralna ewidencja kart parkingowych

Ponadto stworzy się centralną ewidencję kart parkingowych, która będzie prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w systemie teleinformatycznym. Ustawa przewiduje, iż system ten zacznie funkcjonować od 4 stycznia 2016 r. W ustawie określona została także minimalna liczba miejsc postojowych zagwarantowanych dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Tam, gdzie miejsc parkingowych jest w sumie od 6 do 15, ma to być co najmniej jedno miejsce, od 16 do 40 – co najmniej dwa miejsca, od 41 do 100 – co najmniej trzy miejsca, a powyżej 100 miejsc postojowych – przynajmniej 4 proc. ogólnej liczby miejsc.

Wprowadza się nowe wykroczenie

Nowelizacja wprowadza też zmianę w Kodeksie wykroczeń poprzez dodanie nowego typu wykroczenia, którym będzie posługiwanie się w sposób nieuprawniony kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych, np. posługiwanie się taką kartą bez związku z przewozem osoby niepełnosprawnej lub kartą osoby zmarłej będzie karane grzywną do 2 000 zł. Przepis ten zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

O nowelizacji ustawy: