Projekt zmian w ustawie o kierujących: pytania w teście niejawne ale…

zmiana-ustawy-o-kierujacych pojazdami pytania tajne czy jawne
[Głosów:0    Średnia:0/5]

Jednym z proponowanych zmian w ustawie o kierujących jest wprowadzenie jednoznacznego określenia wskazującego, że baza pytań wykorzystywanych w testach na prawo jazdy nie jest  informacją publiczną. Czy to oznacza, że pytania na prawo jazdy będą jednak tajne?

 

zmiana-ustawy-o-kierujacych pojazdami pytania tajne czy jawne

Artykuł 39. ustawy o kierujących proponuje się w brzmieniu

Na egzaminie, o którym mowa odpowiednio w art. 33 ust. 1 pkt 7, stosuje się pytania egzaminacyjne pochodzące z katalogu pytań zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw transportu. Katalog pytań oraz pytania zawarte w teście egzaminacyjnym nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu przepisów o dostępie do informacji publicznej.

Czy to oznacza, że pytania będą tajne?

Odpowiedzi na to pytanie należy szykać w uzasadnieniu proponowanych zmian:

art39uzasadnienie

 

Przepis nic jednak nie mówi o możliwości publikowania pytań – taka informacja pojawiła się w uzasadnieniu opublikowanym wraz z projektem noweli.

Testy na prawo jazdy będą więc tajne czy jawne? 

Aktualne testy na prawo jazdy

Rozwiązuj testy na prawo jazdy takie jak na WORD.