Rozporządzenie dla rowerzystów

rowerzystka
[Głosów:0    Średnia:0/5]

Ruszyły konsultacje społeczne projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych w sprawie znaków i sygnałów drogowych, które umożliwia samorządom wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w organizacji ruchu, zwiększających bezpieczeństwo rowerzystów i ułatwiających im poruszanie się po  drogach.

 

rowerzystka

Konsultacje społeczne projektu rozporządzenia rozpoczęły się 3 czerwca 2014 r. i potrwają przez miesiąc. Przepisy to swego rodzaju „skrzynka z narzędziami” dla samorządów, dzięki którym będą one miały więcej możliwości kreowania przyjaznej przestrzeni miejskiej. Nowelizowane rozporządzenie będzie umożliwiać:

  1. wyznaczenie na jezdniach śluz dla rowerów,
  2. prowadzenie ruchu rowerów „pod prąd” bez wyznaczania pasów ruchu, czyli dopuszczenie dwukierunkowego ruchu rowerowego w jezdniach ulic jednokierunkowych,
  3. wprowadzenie ruchu rowerowego na jednym pasie wspólnie z ruchem pojazdów transportu publicznego,
  4. wprowadzenie nowych, trójkomorowych sygnalizatorów świetlnych dedykowanych ruchowi rowerowemu, prowadzonemu po jezdni,
  5. uproszczenie oznakowania poprzez zmniejszenie liczby znaków i ich uporządkowanie.

Szczegółowe zapisy dotyczące wprowadzania powyższych rozwiązań MIiR opracowuje w projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, który jest na etapie konsultacji wewnątrzresortowych. Przewidywany termin rozpoczęcia konsultacji to koniec czerwca br.

Zaproponowane w projekcie rozporządzenia rozwiązania są powszechnie stosowane w organizacji ruchu w wielu krajach UE (m.in. Holandii, Belgii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Węgrzech, Czechach czy Irlandii).

W Berlinie na około 200 km ulic jednokierunkowych dopuszczono ruch rowerowy w obu kierunkach, a we Francji od 1 lipca 2010 roku otwarto wszystkie ulice jednokierunkowe dla ruchu rowerowego w obu kierunkach.

Powszechnie stosowane są też śluzy rowerowe – poprawiają bezpieczeństwo rowerzysty, a także, w połączeniu z nowymi elementami sygnalizacji świetlnej, dają możliwość efektywniej wykorzystywać przepustowość jezdni poprzez wcześniejsze wpuszczenie rowerzystów na skrzyżowania.

Sygnalizatory trójkomorowe, umożliwiające efektywne wykorzystanie sygnalizacji świetlnej i projektowanie jej odrębnie dla szybszych użytkowników jezdni (samochody osobowe, komunikacja zbiorowa) oraz rowerzystów, są od lat stosowane m.in. w Danii, Szwecji, Holandii, Niemczech, czy na Węgrzech.

Projekt rozporządzenia do pobrania.