Szkolenie ADR w Zamościu. Zapisy już trwają

[Głosów:0    Średnia:0/5]
Szkolenie ADR planowane jest na przełomie maja i czerwca. Zapisy już trwają. Kurs podstawowy trwa 3 dni.

Wiek uczestnika szkolenia ADR

Minimalny wiek uczestnika to 21 lat

ADR poziom podstawowy

Szkolenie ADR na poziomie podstawowym pozwoli kierowcom zdobyć uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas (oprócz klasy 1 i 7) w sztukach przesyłki i luzem. Celem szkolenia ADR jest zapoznanie kursantów nie tylko z obowiązującymi normami prawnymi oraz standardami bezpieczeństwa, ale przede wszystkim przedstawienie im zagrożeń i ryzyka, z którymi transport materiałów niebezpiecznych jest związany.

ADR kurs rozszerzony

Kurs rozszerzony trwa 5 dni. Dodatkowe 2 dni to kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach (oprócz klasy 1 i 7).

 

ADR test egzaminacyjny

Kurs kończy się egzaminem w formie testu. Podstawowy test składa się z testu zawierającego 30 pytań (uzyskanie pozytywnego wyniku wymaga udzielania poprawnych odpowiedzi na minimum 20 z 30 zaprezentowanych pytań). Na cysterny przygotowano dodatkowo drugi test składający się z 18 pytań. Pozytywny wynik egzaminu otrzymuje się przy minimum 12 poprawnych odpowiedziach.

Zaświadczenie ADR

Potwierdzeniem uzyskanych uprawnień jest wydane, w języku polskim i angielskim, zaświadczenie, którego termin ważności wynosi 5 lat; zaświadczenie jest respektowane we wszystkich krajach objętych Umową ADR.
W trakcie kursu uczestnicy mają do dyspozycji podręczniki i materiały szkoleniowe. Podczas szkolenia serwujemy kawę i herbatę.

Zapisy na szkolenie ADR trwają do 20 maja

Więcej informacji pod nr tel: 503528462