Testy na prawo jazdy 2017: Jakie zmiany?

[Głosów:2    Średnia:5/5]

W związku z powtarzającymi się pytaniami o testy na prawo jazdy 2017 śpieszymy z odpowiedzią:

O sukcesywnym powiększaniu puli pytań było wiadomo od początku, jednak do tej pory nie zdecydowano się o dodaniu nowych pytań.

[poll id=”4"]

Czy będą nowe pytania?

Ministerstwo już w sierpniu zapowiedziało dodanie do testów na prawo jazdy nowych pytań. Zgodnie z zapowiedzią na egzaminach teoretycznych ma pojawić się 441 nowych pytań. Pytania do dziś nie zostały dodane, pomimo tego, że odświeżanie puli miało rozpocząć się jeszcze we wrześniu. Należy się więc spodziewać, że w 2017 roku w testach na prawo jazdy pojawią się nowe pytania.

Poniżej odpowiedź ministerstwa na zapytanie zdamyto.com.

testy na prawo jazdy. będą nowe pytania

Testy na prawo jazdy: jakie pytania?

Nie są obecnie znane zmiany w sposobie przeprowadzania egzaminu teoretycznego, należy więc założyć, że w 2017 roku sposób przeprowadzania egzaminu teoretycznego na prawo jazdy nie zostanie zmieniony.

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy przeprowadzany jest w formie testu komputerowego. Składa się z 2 części:

CZĘŚĆ PODSTAWOWA – 20 pytań z wiedzy podstawowej:

 •     10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 •     6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 •     4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;

CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA – 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia:

 •     6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 •     4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 •     2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Każde pytanie zawiera jedną prawidłową odpowiedź oraz przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej wartości:

 •     3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 •     2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 •     1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Maksymalnie podczas części teoretycznej egzaminu państwowego można uzyskać 74 punkty.

Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów. Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.

Ile czasu na odpowiedź na pytanie?

W zależności od rodzaju pytania, czas na udzielenie odpowiedzi jest różny i wynosi:

Część podstawowa (20 pytań):

 • 20 sekund na zapoznanie się z treścia pytania
 • 15 sekund na udzielenie odpowiedzi

Część specjalistyczna (12 pytań):

 • pytania ilustrowane są w miarę potrzeb odpowiednimi zdjęciami lub grafikami
 • 50 sekund na zapoznanie się z pytaniem i udzielenie odpowiedzi

Podział:

 • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla ruchu drogowego (3 punkty)
 • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty)
 • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (1 punkt)

Niewskazanie żadnej odpowiedzi skutkuje otrzymaniem 0 punktów.

Rozwiązuj