Utrata prawa jazdy na wszystkie kategorie.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Powodów utraty prawa jazdy jest wiele, można je utracić zarówno na mocy zakazu prowadzenia pojazdów wydanego przez sąd, a także w drodze decyzji administracyjnej np. za przekroczenie rocznego limitu punktów karnych.

 W Polsce praktykowane jest cofnięcie prawa jazdy na wszystkie posiadane kategorie kierowcy, który dopuścił się któegoś z wymienionych wcześniej wykroczeń, a nie tylko na kategorię odpowiadającą pojazdowi, w którym popełnił on przewinienie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie uznał, że nie jest to legalne uznając zażalenie mężczyzny, który miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych należących do kategorii A, a posiadał także uprawnienia kategorii B. Gdy chciał uzyskać prawo do prowadzenia samochodu, spotkał się z odmową. Argumentowano, że ustawa o kierujących pojazdami nie pozwala na wydanie prawa jazdy osobie, która ma orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. W tym przypadku to sąd karny, orzekł o zakazie prowadzenia i dotyczył on jedynie motocykli, a urząd nie może więc poszerzyć zakresu zakazu orzeczonego przez sąd.

Zgodnie z art. 42 kodeksu karnego, sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Jeżeli w czasie popełnienia takiego przestępstwa, sprawca był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju.

Więcej w tekście: Odebrano Ci prawo jazdy? Sprawdź czy możesz stracić uprawnienia na wszystkie kategorie.