Uważajcie na amatorskie testy na prawo jazdy

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Testy na prawo jazdy mają sprawdzić waszą wiedzę, a jeśli zawierają dobre uzasadnienie odpowiedzi – także czegoś nauczyć Was. Sytuacja robi się groźna wtedy, gdy do nauki teorii biorą się amatorzy. Takie testy na prawo jazdy mogą wręcz zabić, bo oblanie teorii już najmniejszym problemem.

Niebezpieczne testy na prawo jazdy

Nieprawidłowe uzasadnienie czy wręcz amatorska interpretacja przepisu kodeksu drogowego może wykształcić u Ciebie zły nawyk, który może Cię wręcz zabić.

Czy, gdy pojazd żółty, zwolni miejsce przed linią P-12, pojazd czerwony jest zobowiązany do ponownego zatrzymania się?

W uzasadnieniu do pytania czytamy:

Dlaczego ma zatrzymać się ponownie? Prawo o ruchu drogowym mówi, że ma się zatrzymać. Nie określa ilości razy, czyli wystarczy raz. Czy nie? I czy jest na to jakiś przepis?

Otóż jest na to przepis

A nawet kilka:

Szczególna ostrożność

„Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność”. Jednak w miejscach szczególnie niebezpiecznych – jak to o którym mowa, ustawodawca określa dodatkowe, szczególne zasady bezpieczeństwa.

Po co stosuje się znam B-20 „stop” 

Znak ten na drodze podporządkowanej stosowany jest gdy nie są spełnione warunki widoczności dla znaku A-7 – czyli tłumacząc to na język polski: gdy widoczność na skrzyżowaniu jest fatalna.  Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach znak B-20 stosuje się, gdy brak jest dostatecznej widoczności na zatrzymanie pojazdu przed skrzyżowaniem lub przejazdem.

Znak B-20 „stop”  oznacza:

1) zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem,
2) obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierującym poruszającym się tą drogą.
2. Zatrzymanie powinno nastąpić w wyznaczonym w tym celu miejscu, a w razie jego braku — w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.

Gdzie mam się zatrzymać?

Przy linii P-12 . Ten znak poziomy stosuje się w celu wyznaczenia miejsca zatrzymania pojazdów na wlotach dróg podporządkowanych lub przed przejazdami kolejowymi (tramwajowymi), jeżeli umieszczono znak pionowy B-20 „stop”.

Dlaczego zatrzymanie przed linią jest tak ważne?

Bo właśnie tam masz najlepszą widoczność, albowiem wyznacza się ją w miejscu zapewniającym kierującemu pojazdem najlepszą widoczność oraz bezpieczne oczekiwanie.

Uzasadnienie do odpowiedzi znajdziecie w:

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
  • Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie znaków i sygnałów drogowych
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Testy na prawo jazdy za darmo

O tym jak powstają darmowe testy na prawo jazdy pisało już Ministerstwo Nauki Jazdy.

Efekt? Otrzymujecie wprawdzie darmowy produkt, jednak opracowany przez… amatorów, a czasem wręcz kursantów. O ile nieumiejętność odpowiedzi na niektóre pytania egzaminacyjne jest całkiem zrozumiała w przypadku kursantów, to jej brak w przypadku tych, którzy tworzą darmowe testy na prawo jazdy właśnie dla kursantów jest wręcz żenująca.

Testy na prawo jazdy – ucz się z zaufanego źródła

Nie jest bez znaczenia z jakich testów na prawo jazdy uczysz się. Ministerstwo infrastruktury informuje, które podmioty posiadają prawa autorskie do pytań egzaminacyjnych. Podmiotami tymi są:

  • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 00-222 Warszawa ul. Sanguszki 1,
  • SPH CREDO, Jacek Bogusławski, 64-920 Piła al. Wojska Polskiego 43,
  • Digibit, Tomasz Wituła, 87-327 Bobrowo ul. Drużyny 52a,
  • Liwona Sp. z o.o. 02-496 Warszawa, ul. Rakuszanki 5,
  • Sławomir Ziajka, „ZdamyTo.pl” High Technology Managment, 63-760 Zduny ul. Sulmierzycka 40.

Testy na prawo jazdy: mity i kity (głównie)