Warsztaty dla instruktorów: gdzie w Zamościu

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Warsztaty doskonalenia zawodowego w Zamościu. Już 11 listopada.

Każdy instruktor jest zobowiązany corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego i do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach w roku ubiegłym.

Warsztaty organizowane są przez OSK Perfect w Zamościu.

Więcej informacji w biurze ośrodka.

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 128, z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz. 627)
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.