Wszyscy piesi będą nosili odblaski: zmiana w kodeksie

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym zakłada, że każdy pieszy, poruszający się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, będzie miał obowiązek używania elementów odblaskowych. 

 

Do tej pory obowiązek noszenia odblasków miały jedynie dzieci do 15. roku życia:

Art. 43.
1. Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania.
2. Dziecko w wieku do 15 lat, poruszające się po drodze po zmierzchu poza obsza-rem zabudowanym, jest obowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.
3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych.

Pieszy, poruszający się po ciemnej drodze bez odblasków, jest praktycznie niewidoczny. Kierowca jest w stanie zauważyć taką osobę dopiero z odległości 20 metrów. Natomiast jeśli pieszy ma elementy odblaskowe, kierowca widzi go już z ponad 150 m

Ustawa wejdzie w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.