Za tym znakiem dopuszczalna prędkość wynosi:

d-9
[Głosów:0    Średnia:0/5]

d-9130 km/h? 150 km/h? 140 km/h?

 

Znak D-9 „autostrada” oznacza początek lub kontynuację autostrady. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a word zamosc tabliczka t-1a wskazuje odległość do początku autostrady. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-28 word zamosc znaki drogowe testy na prawo jazdy wskazuje, że za przejazd pobierane są opłaty.

Koniec autostrady oznaczony jest znakiem D-10 word zamosc znak d-10 nowe testy „koniec autostrady”. 

(z rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych)

Prędkość na autostradzie

Prędkość dopuszczalna poza obszarem zabudowanym, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, wynosi w przypadku:

1. samochodu osobowego, motocykla lub samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t:

    a) na autostradzie – 140 km/h,

(z ustwy Prawo o ruchu drogowym)

{module Zdamyto}