Zielony sygnał nie zawsze zezwala na wjazd na skrzyżowanie

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Wjechanie na skrzyżowanie przy zielonym sygnale może czasem skończyć się przerwaniem egzaminu na prawo jazdy.  

Podstawowa znajomość sygnałów świetlnych jest znana każdemu kierowcy, problem zaczyna się w sytuacjach szczególnych, kiedy sytuacja na skrzyżowaniu lekko odbiega od normy.

To mniej więcej wiadomo

Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-1 oznaczają:

  1. sygnał zielony   – zezwolenie na wjazd za sygnalizator,
  2. sygnał żółty – zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony,
  3. sygnał czerwony – zakaz wjazdu za sygnalizator,
  4. sygnały czerwony i żółty, nadawane jednocześnie – zakaz wjazdu za sygnalizator; sygnały te oznaczają także, że za chwilę zapali się sygnał zielony.

Sygnał zielony nie zezwala jednak  na wjazd za sygnalizator, jeżeli:

  1. Ruch pojazdu utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom,
  2. Ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zielonego.

Wjazd na skrzyżowanie przy zielonym świetle, w sytuacji niespełnienia powyższych warunków może być traktowany jako nie stosowanie się do sygnalizacji świetlnej, a w konsekwencji stworzenie zagrożenia na drodze, a taka sytuacja zmusi egzaminatora do przerwania Twojego egzaminu na prawo jazdy.

Prawo jazdy 2019: Kiedy egzaminator przerwie egzamin na prawo jazdy?