Zmiana kodeksu drogowego – ruszyły prace w sejmie

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Sejmowa komisja infrastruktury rozpoczęła prace nad własnym projektem zmian w prawie drogowym. Wprowadza on przede wszystkim obowiązek wyboru jednolitego dla wszystkich ośrodków przeprowadzających egzaminy na prawo jazdy systemu teleinformatycznego.

 

Projekt noweli – jak podkreślono w uzasadnieniu – dotyczy między innymi problemu z właściwym wdrożeniem systemu teleinformatycznego w niektórych Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego oraz z brakiem merytorycznego nadzoru państwa nad jakością pytań egzaminacyjnych zadawanych podczas części teoretycznej egzaminu.

 

Jednolity system i jedna baza pytań

Do dnia wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami, czyli do 19 stycznia tego roku, za pytania egzaminacyjne odpowiedzialny był minister transportu. „Po wejściu przepisów ustawy o kierujących pojazdami odpowiedzialność za pytania egzaminacyjne, podobnie jak za system teleinformatyczny, została przeniesiona na WORD-y. Okazało się, że powstały konkurencyjne bazy danych, na podstawie których generowane są pytania egzaminacyjne, które należą do dostawców oprogramowania dla WORD, a nie do WORD” – podkreślono w uzasadnieniu.

Skierowany do dalszych prac w podkomisji projekt przywraca odpowiedzialność merytoryczną ministra transportu za treści zawarte w pytaniach egzaminacyjnych. Pytania testowe będzie układać państwowa komisja.

System dla WORD-ów przygotowywały dwie firmy: Instytut Transportu Samochodowego (ITS) i Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW), lecz wyłącznie ta ostatnia wytwarza prawa jazdy i ma dostęp do systemu teleinformatycznego starostw. Po zmianie przepisów PWPW podpisała umowy tylko z niektórymi WORD-ami. W konsekwencji pozostała część ośrodków nie ma dostępu do systemu w starostwach, bo wybrały system egzaminowania przygotowany przez ITS. Problem polega na tym, że systemy te nie są ze sobą kompatybilne.

 

Fundusz celowy

W projekcie zakłada się także utworzenie funduszu celowego potrzebnego do przeprowadzenia egzaminu państwowego na prawo jazdy. Do funduszu, którym będzie dysponował resort transportu, będą trafiały opłaty w wysokości 15 proc. za przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu przekazywane przez WORD-y.

Projekt doprecyzowuje też przepisy ustawy w zakresie możliwości przystąpienia do egzaminu państwowego na niższe kategorie prawa jazdy przez osoby, które ukończyły kurs na prawo jazdy wyższej kategorii.

Wiceminister Zbigniew Rynasiewicz poinformował, że stanowisko rządu wobec tego projektu jest pozytywne, choć niektóre zapisy trzeba doprecyzować. – Projekt rozwiąże wiele wątpliwości, które mają szkoły i ośrodki szkolenia. Warto nad nim popracować – powiedział Rynasiewicz.

Nowy wzór prawa jazdy

Po 19 stycznia wydawane są nowe wzory prawa jazdy z kolorowym zdjęciem i z nowoczesnymi zabezpieczeniami. Prawo jazdy, podobnie jak dowody osobiste, wykonywane są z poliwęglanu, a nie jak dotychczas z laminowanego kartonika. Dokument ma m.in. naniesiony mikrodruk i hologram. Wprowadzenie nowego wzoru prawa jazdy nie oznacza obowiązku natychmiastowej jego wymiany. Dotychczasowe, wydane bezterminowo, będą wymieniane w latach 2028-2033.