Kierowca z wyrokiem może wrócić za kierownicę – zmiana w prawie

[Głosów:0    Średnia:0/5]

To efekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm.), która weszła w życie 15 sierpnia. Nowe przepisy dostosowują nasze ustawodawstwo do unijnego, które określa zasady wykonywania działalności przewozowej.

 

Do tej pory wymagania w stosunku do zawodowych kierowców w Polsce były rygorystyczne. Popełnienie przestępstwa umyślnego przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów i środowisku automatycznie oznaczało, że sprawca nie może pracować jako kierowca autobusu czy ciężarówki. Powszechną praktyką w firmach przewozowych było pobieranie od kierowców oświadczeń o niekaralności lub występowanie do sądu z wnioskiem o udzielenie informacji z krajowego rejestru sądowego. By wrócić do zawodu, kierowcy, wobec których orzeczono grzywny lub kary w zawieszeniu, po trzech latach występowali o zatarcie skazania (ci z karami więzienia bez zawieszenia mogli złożyć taki wniosek po pięciu latach od odbycia kary).

 

Po wejściu w życie nowelizacji zawodowymi kierowcami nie będą mogły być osoby z sądowym orzeczeniem zakazu wykonywania zawodu. – W konsekwencji przedsiębiorcy mają obowiązek współpracy z kierowcami, wobec których nie orzeczono takiego zakazu. Oznacza to możliwość powrotu do zawodu wszystkich do tej pory karanych kierowców.

 

Jak przyznają prawnicy, orzeczenie zakazu wykonywania zawodu nie było powszechnie stosowanym środkiem karnym przez sądy. Być może sędziowie będą teraz częściej korzystali z art. 41 par. 1 kodeksu karnego, który daje im taką możliwość. Zdaniem ekspertów nowe regulacje nie wpłyną negatywnie na bezpieczeństwo.

Do pobrania: Ustawa o transporcie drogowym (tekst ujednolicony)