Zmiany w egzaminach na prawo jazdy

Sejm RP
[Głosów:0    Średnia:0/5]

Wkrótce w życie wejdą nowe przepisy dotyczące egzaminów na prawo jazdy. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kierujących pojazdami.

Zmiany obejmują między innymi kontrolę pytań części teoretycznej, możliwość zdawania egzaminu na samochodzie ze szkoły jazdy, zniesienie obowiązku uczestnictwa w kursie teoretycznym i wprowadzenie wymogu posiadania przez umiejętności ekojazdy.

Od 7 lipca wszystkie Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w kraju korzystają z jednej bazy pytań egzaminacyjnych. Ujednolicony zbiór liczy około 2400 pytań; z tego około 1300 dotyczy prawa jazdy kategorii B. Dzięki temu poziom trudności w całym kraju jest teraz taki sam. Na tym jednak nie koniec. Już wkrótce treść pytań zostanie zweryfikowana przez resort transportu.Sejm RP

Nowelizacja przepisów ma rozwiązać problem z brakiem merytorycznego nadzoru państwa nad jakością pytań egzaminacyjnych zadawanych podczas części teoretycznej egzaminu. Przywrócona zostaje odpowiedzialność merytoryczna ministra nadzorującego transport za treści zawarte w tych pytaniach. Pytania, które będzie układać specjalna komisja, mają być jawne i ogólnodostępne. Na wniosek osoby, która uzyskała negatywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego, podmiot organizujący egzamin ma udostępnić tej osobie do wglądu pytania egzaminacyjne, wraz z informacją o brzmieniu odpowiedzi prawidłowych.

Zniesiony ma zostać obowiązek uczestniczenia w prowadzonych przez  szkolenia kierowców kursach teoretycznych przygotowujących do egzaminu. Taka zmiana oznacza oszczędności dla kandydatów na kierowców, ale straty dla ośrodków szkół nauki , które tłumaczyły, że kursanci będą gorzej przygotowani. Pomysłodawcy zmian zaznaczają jednak, że to egzamin weryfikuje wiedzę, a to w jaki sposób kandydaci na kierowców nauczą się przepisów nie ma znaczenia. Ustawa umożliwia także zdawanie egzaminu dla kandydatów na kierowców przy wykorzystaniu samochodu, w którym odbywano szkolenie w ośrodku szkolenia kierowców.

Rozszerzono ponadto zakres umiejętności, jakimi wykazać się musi osoba zdająca egzamin, o „energooszczędne poruszanie się pojazdem po drodze”. To właśnie ten zapis budzi spore kontrowersje. Choć cel jest szczytny – troska o portfele kierowców i środowisko – to już powstaje pytanie, jak te umiejętności będą weryfikowane. Przyszli kandydaci na kierowców boją się, że niejasne zasady spowodują, że egzaminator będzie mógł bardzo łatwo oblać egzaminowanego.

W przepisach uregulowano także niektóre kwestie dotyczące wymogów stawianych instruktorom i wykładowcom prowadzącym zajęcia teoretyczne podczas szkoleń kandydatów na kierowców. Większość przepisów nowelizacji ma wejść w życie po upływie 30 dni od ich ogłoszenia.