Znak „koniec zakazów” jakie zakazy odwołuje?

[Głosów:2    Średnia:5/5]

Które z zakazów odwołuje znak „koniec zakazów”. Okazuje się, że nie wszystkie.

Znak Koniec zakazów (B-42) odwołuje znaki:


B-23
Zakaz zawracania
Zabraniający kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie.
nauka jazdy zamosc znaki
B-25
Zakaz wyprzedzania
Zabraniający kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych.

B-26
Zakaz zawracania przez samochody ciężarowe
Zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych kierującemu:
  1. samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
  2. ciągnikiem samochodowym
  3. pojazdem specjalnym lub używanym do celów specjalnych – o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.
nauka jazdy zamosc znaki
B-29
Zakaz używania sygnałów dźwiękowych
Zabraniający używania tych sygnałów, chyba że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu.
nauka jazdy zamosc znaki
B-33
Ograniczenie prędkości
Określający dopuszczalną prędkość nie większą niż określona na znaku.

testy na prawo jazdy

Jeżeli zakaz wyrażony przez znaki:

…nie jest uprzednio odwołany znakiem oznaczającym koniec zakazu, to obowiązuje on do najbliższego skrzyżowania; nie dotyczy to skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej stronyi nie ma połączenia z prawą jezdnią.