Zwrot opłat

Odwołanie egzaminu, zwrot opłaty wniesionej na poczet egzaminu.