Zwrot opłat


Odwołanie egzaminu, zwrot opłaty wniesionej na poczet egzaminu.