Kierującym pojazdem jest osoba, która:

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Jedzie wierzchem? Prowadzi lub pcha rower? Czy edzie wózkiem inwalidzkim?

Odpowiedź na to pytanie dają przepisy kodeksu drogowego (podstawowe pojęcia)

 

Jaka osoba jest uważana za kierującego?

Ustawa prawo o ruchu drogowym określa kierującego jako osobę, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów, a także osobę, która prowadzi kolumnę pieszych, jedzie wierzchem albo pędzi zwierzęta pojedynczo lub w stadzie.

Jaka osoba jest uważana za pieszego?

Pieszy to osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i niewykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.