Parkowanie tyłem na egzaminie. Właściwie to jakie są parkowania?

[Głosów:11    Średnia:4.5/5]

Parkowanie, jako obowiązkowy element egzaminu musi zaliczyć każdy przyszły kierowca. Musisz umieć parkować zarówno przodem jak i tyłem, ale wszystko zależy od rodzaju parkowania jakie będziesz wykonywać.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i  zyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach regulującym przebieg i zasady egzaminu na egzaminie czeka Cię:

Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B i B1):

 • prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
 • skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
 • równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy) – wjazd tyłem wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.
  W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania

Zatem na egzaminie kat. B prawa jazdy będziesz wykonywać jedno z trzech rodzai parkowania:

 • prostopadłe lub
 • równoległe lub
 • skośne

Parkowanie tyłem na egzaminie

Parkowanie prostopadłe na egzaminie

Parkowanie skośne na egzaminie

Kiedy korekta a kiedy powtórka zadania?

Korekta przysługuje ci do chwili zakończenia parkowania. Możesz ją wykonać w dowolnym momencie parkowania, a więc nie tylko wówczas gdy już stoisz w miejscu parkingowym, ale także (a może i przede wszystkim) w chwili wjeżdżania tam, gdy widzisz, że „coś nie tak”, czyli kontynuując parkowanie obranym torem jazdy nie jesteś już w stanie poprawnie zaparkować.

Powtórka zadania ma miejsce wtedy, gdy parkowanie zostało już zakończone, ale zostało przeprowadzone źle. W ramach powtórki wykonujesz całe zadanie od początku do końca.

Do każdego z parkowań służy ci jedna korekta
Masz jedną powtórkę parkowania

Przykładowo:

 • otrzymujesz komendę parkowania prostopadłego. W trakcie wykonywania zadania zauważasz, że manewr nie ma prawa się powieść, albo jest wykonany nieprawidłowo. Wykonujesz więc korektę.
 • jeśli po wykonaniu korekty parkowanie nie jest przeprowadzone prawidłowo – parkowanie nie jest zaliczane i egzaminator wydaje polecenie przeprowadzenia kolejnego parkowania (nie jest powiedziane, że manewr ma być przeprowadzany w tym samym miejscu)
 • wykonujesz więc kolejne parkowanie, ale:
  • jeśli ponownie wykonujesz parkowanie prostopadłe – korekta nie przysługuje Ci (jak zostało wcześniej napisane do danego typu parkowania przysługuje jedna korekta. Manewr musisz więc wykonać bezbłędnie. Nie przysługuje ci ani korekta ani tym bardziej powtórka zadania.
  • jeśli otrzymasz polecenie innego parkowania np skośnego – znowu przysługuje Ci korekta, bo to przecież inny typ parkowania. Powtórka oczywiście już nie przysługuje Ci, bo wówczas byłaby to powtórka powtórki, a tego rozporządzenie już niestety nie przewiduje ;).
 • jeśli powtórkę zadania zaliczasz – piłka w grze, egzamin trwa nadal

Najczęściej jednak egzaminatorzy wybierają opcję jednego typu parkowania, tzn przy korekcie wykonujesz ten sam rodzaj parkowania, i nie doszukuj się tutaj złośliwości egzaminatora.

Nie potwierdzaj wykonania parkowania, jeśli widzisz, że jest ono przeprowadzone nieprawidłowo. Jeśli widzisz nieprawidłowość wykonania manewru – zakomunikuj egzaminatorowi, że zamierzasz wykonać korektę.

Bardzo często, jeśli nie prawie zawsze parkowanie jest zakończone z chwilą… zakomunikowania egzaminatorowi o jego wykonaniu. Zatem widząc kompletnie skopane parkowanie nie mów, że zostało ukończone – w ten sposób pakujesz się w pułapkę, z której w nerwach egzaminacyjnych trudno już wyjść.

Czytaj więcej: Parkowanie na egzaminie: Kiedy egzaminator Cie obleje?

Ile parkowań na egzaminie?

Pomimo tego, że parkowania są trzy – wykonujesz  jedno,  ale oczywiście musisz umieć  przeprowadzić wszystkie.

Czy na egzaminie jest parkowanie tyłem?

Jest, ale wyłącznie w odniesieniu do parkowania równoległego. Zgodnie z zapisem cytowanego wcześniej rozporządzenia:

równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (…) – wjazd tyłem wyjazd przodem

Pozostałe rodzaje parkowań przeprowadzasz przodem: wjazd przodem – wyjazd tyłem

Egzaminator precyzyjnie określi jaki rodzaj parkowania masz wykonać.

Zaparkowanie to jeszcze nie koniec manewru

Z parkowaniem jest niemal tak jak z lotem samolotem. Najniebezpieczniejszy moment podróży samolotem nie nie sam lot, a jego końcówka, czyli lądowanie. W odniesieniu do parkowania najniebezpieczniejsze egzaminacyjnie jest… wyjazd z parkowania, szczególnie z parkowania skośnego, kiedy widoczność z tyłu pojazdu i po jego bokach jest mocno ograniczona.

Pamiętaj, że wyjeżdżając z parkingu jesteś włączającym się do ruchu.

Najgłupszy sposób na oblanie parkowania

…to oblanie na własne życzenie. Osoby egzaminowane często same zgłaszają niepoprawność wykonania manewru parkowania skośnego lub  prostopadłego „bo jest za blisko”. Egzaminator wówczas uznaje, że osoba egzaminowana po zaparkowaniu nie będzie w stanie wysiąść z pojazdu. Pamiętaj jednak że (znowu cytat z rozporządzenia):

po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu (…)  (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu).

Zatem, jeśli po zaparkowaniu zarówno Ty jak i egzaminator jesteście w stanie wysiąść z pojazdu ( a oczywiście zachowane są inne warunki prawidłowego parkowania) – parkowanie jest prawidłowe. Przecież do wyjścia z pojazdu nie potrzebujesz otwarcia drzwi na całą szerokość!

Kiedy egzaminator nie zaliczy parkowania, jak zrobić korektę? Kiedy egzaminator przerwie egzamin podczas parkowania, czyli cała reszta o parkowaniu czytaj tutaj