Zmiana zasad oceniania na egzaminie. Egzaminator będzie musiał oblać – dziś może to zrobić

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Od 1 lipca 2019 zaczną obowiązywać zmiany w egzaminach na prawo jazdy. Na nich jednak się nie skończy, bowiem w drodze są już kolejne.

Zmiany w ocenianiu na egzaminie

Instrukcja egzaminacyjna daje dziś egzaminatorowi swobodę w podjęciu decyzji, czy popełnienie błędu z „tabeli błędów” skutkowało rażącym naruszeniem przepisów prawa drogowego i czy wpłynęło na bezpieczeństwo na drodze. W zależności od sytuacji, jaka została spowodowana popełnieniem błędu egzaminator może:

  • uznać błąd przy wykonaniu zadania, lub
  • przerwać egzamin z wynikiem negatywnym

Proponowane zmiany mają zmienić tę zasadę. Popełnienie błędu ze wspomnianej wyżej tabeli skutkować ma obligatoryjnym przerwaniem egzaminu na prawo jazdy.

Zmianę zaproponowało Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów. Wprowadzenie zapisu „może” podczas wcześniejszej nowelizacji rozporządzenia stanowiło naruszenie Ustawy o Kierujących. Wcześniejsze uzupełnienie zapisu o słowo „może” był prawdopodobnie jedną z przyczyn tragedii w Szaflarach.