Pojazd uprzywilejowany: jak prawidłowo zareagować?

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Z inicjatywy Wojewody Wielkopolskiego 12 czerwca na Torze Poznań przeprowadzono kampanię informacyjną połączoną z pokazem pn. „Reaguj na sygnał”.

Przedsięwzięcie to wspierali Automobilklub Wielkopolski i Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu. Miało ono na celu podniesienie świadomości kierowców i pokazanie prawidłowych reakcji na drodze, gdy widzimy pojazd uprzywilejowany.

Wypadki z udziałem pojazdów uprzywilejowanych

Każdego roku dochodzi do kilkudziesięciu zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów uprzywilejowanych. Jest to często związane z niewłaściwą reakcją kierowców na sygnały i dźwięki wydawane przez pojazdy uprzywilejowane. Dlatego właśnie z inicjatywy Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka przy współpracy z Automobilklubem Wielkopolskim i Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, na Torze Poznań przeprowadzono kampanię informacyjną pn. „Reaguj na sygnał”.

Zaproszeni goście mieli okazję zobaczyć przykład modelowego zachowania się kierowców wobec przejazdu pojazdów uprzywilejowanych. Takim pojazdem zgodnie z definicją zawartą w przepisach jest pojazd wysyłający niebieskie sygnały świetlne i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie. Ustawa Prawo o ruchu drogowym wymienia katalog 12 pojazdów, które mogą mieć status uprzywilejowanych. Widząc taki samochód kierowca jest zobowiązany ułatwić mu przejazd.

Obserwuj sytuację wokół pojazdu

Świadomy kierowca podczas jazdy nieustannie obserwuje drogę, zarówno przed sobą jak i w lusterkach. Często zdarza się, że słuchając radia lub odtwarzacza mp3 nie słyszymy tego, co dzieje się poza naszym autem. Sytuacja na drodze zmienia się dynamicznie, dlatego kierowca musi zawsze być czujny.

Zachowaj spokój

Widząc pojazd uprzywilejowany należy zachować spokój i umożliwić przejazd w taki sposób, by nie narazić na niebezpieczeństwo siebie i innych użytkowników drogi. W miarę możliwości starajmy się zjechać na pobocze, chodnik lub pas wyłączony z ruchu. Możemy również przejechać na skrzyżowaniu za sygnalizator, na którym wyświetlany jest sygnał czerwony. Stan wyższej konieczności wyklucza w tym przypadku odpowiedzialność za wykroczenie. Należy unikać gwałtownego naciskania hamulca i starać się podjąć optymalną decyzję.

Kierujący pojazdem uprzywilejowanym może, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów drogowych tylko w razie, gdy:
1) uczestniczy:
a) w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego albo
b) w przejeździe kolumny pojazdów uprzywilejowanych,
c) w wykonywaniu zadań związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje ochrona;

/na podstawie policja.pl