W 2016 roku WORD Zamość zmienia pojazdy egzaminacyjne

[Głosów:0    Średnia:0/5]

WORD w Zamościu ogłosił przetarg na zmianę pojazdów egzaminacyjnych. WORD zamierza zamówić 8 nowych pojazdów egzaminacyjnych wraz z pakietem ubezpieczeń przeznaczonych do egzaminowania w zakresie kat B i B+E prawa jazdy.

 

Przetarg WORD Zamość

  • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Najem samochodów dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu.
  • II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
  • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: a) najem bez limitu kilometrów 8 sztuk samochodów osobowych z pakietem ubezpieczeń OC/AC/NNW/Assistance, przeznaczonych do egzaminowania na kategorię B prawa jazdy; b) najem bez limitu kilometrów 1 samochodu osobowego z pakietem ubezpieczeń OC/AC/NNW/Assistance, przeznaczonych do egzaminowania na kategorię B+E prawa jazdy
  • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341100001
  • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
  • II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

 

Wnioski o dopuszczenie do przetargu przyjmowane będą do 29 lutego 2016.

 

Pobierz przetarg_nr_982385.