Okres próbny dla młodych kierowców

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Wkrótce młodych kierowców obowiązywać zacznie okres próbny. Związane to będzie z licznymi obwarowaniami i ograniczeniami, mającymi wpłynąć na bezpieczeństwo ruchu na drogach.

 

Na czym będzie polegał okres próbny?

  1. Okres próbny będzie dotyczył każdej osoby, która pierwszy raz otrzyma prawo jazdy kategorii B. Będzie on obowiązywał przez okres okres 2 lat od momentu otrzymania prawa jazdy.
  2. Uczestniczenie w teoretycznym szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, które będzie musiał odbyć w okresie od czwartego do ósmego tygodnia od momentu otrzymania prawo jazdy. Szkolenie będzie kosztowało maksymalnie 100 zł a przeprowadzi je Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
  3. Uczestniczenie w praktycznym szkoleniu z zakresu zagrożeń w ruchu drogowym, które będzie musiał odbyć w okresie od czwartego do ósmego tygodnia od momentu otrzymania prawa jazdy. Szkolenie będzie kosztowało maksymalnie 200 zł a przeprowadzi je Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Szkolenie odbywać się będzie w formie praktycznych ćwiczeń trwających jedną godzinę.
  4. Poruszanie się pojazdem oznakowanym naklejkami z zielonym listkiem na przedniej oraz tylnej szybie na okres pierwszych 8 miesięcy po uzyskaniu prawa jazdy. Oznacza to, iż nie będzie mógł on prowadzić pojazdu pożyczonego, które nie będzie miało „listka”!
  5. Zakaz przekraczania prędkości 50km/h w terenie zabudowanym, 80km/h poza terenem zabudowanym oraz prędkości wynoszącej 100km/h na dwujezdniowej drodze ekspresowej i na autostradzie –  przez pierwsze dwa lata od otrzymania prawa jazdy.
  6. Zakaz podejmowania pracy w celu zarobkowym w charakterze kierowcy pojazdu w prawie jazdy kategorii B przed upływem początkowego okresu trwającego osiem miesięcy, od chwili uzyskania prawa jazdy.
  7. Zakaz wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem dla kategorii B (punkty 6 oraz 7 nie dotyczą osób, które uzyskały kwalifikację wstępną lub wstępną przyspieszoną , na mocy rozdziału 7a ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2011 roku) – przed upływem 8 miesięcy od chwili uzyskania prawa jazdy.
  8. Popełnienie w czasie okresu próbnego 2 wykroczeń przeciw bezpieczeństwu w ruchu drogowym potwierdzonych mandatami lub wyrokami sądu wydłuży okres próbny o kolejne 2 lata.

Okres próbny zacznie obowiązywać od 4 stycznia 2016