Z oblanym placem można jechać na miasto

[Głosów:20    Średnia:3.2/5]

Czy z oblanym placem można jechać na miasto? Okazuje się, że tak, ale uzależnione to jest od błędu jaki skutkował negatywną oceną.

Jak wiesz praktyczny egzamin na prawo jazdy składa się z dwóch części:

  1. Zadań wykonywanych na placu manewrowym ośrodka egzaminowania
  2. Zadań wykonywanych w ruchu miejskim

Negatywne zaliczenie którejś z tych części egzaminu powoduje niezaleczenie całego egzaminu – to oczywiste. Ale czy niezaliczenie zadań na placu WORD przekreśla możliwość wyjazdu na miasto? Odpowiedź na to pytanie może część z Was zaskoczyć, ale po kolei.

Egzamin na prawo jazdy: jak zrobić łuk?

Zadania na placu WORD

Część praktyczna egzaminu na prawo jazdy odbywająca się na placu manewrowym ośrodka egzaminowania polega na wykonaniu zadań (wytłuszczone zdania dla kategorii B prawa jazdy):

Poz. Zadania egzaminacyjne Kategorie prawa jazdy
1 Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
2 Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu. B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
3 Parkowanie skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem). B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
4 Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem – wyjazd przodem albo wjazd przodem – wyjazd tyłem). B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
5 Parkowanie równoległe (wjazd tyłem – wyjazd przodem). C1, C, D1, D
6 Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu. A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, T, B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E
7 Slalom wolny (jazda pomiędzy 5 bramkami ustawionymi na placu manewrowym). AM, A1, A2, A
8 Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym). AM, A1, A2, A
9 Ominięcie przeszkody. A1, A2, A
10 Jazda po łukach w kształcie cyfry 8. AM, A1, A2, A

Powyższe zadania określa rozporządzenie Ministra infrastruktury i Budownictwa w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. (Zał. 2., tab. 2).

Niezaliczenie któregoś z wymienionych wyżej zadań (np niewłaściwe zaprezentowanie działania świateł cofania, czy nieprawidłowe ruszenie z miejsca na wzniesieniu) skutkuje negatywną oceną egzaminu.

Wyjazd na miasto z oblanym placem?

Nie możesz wyjechać na miasto, jeśli Twoje zachowanie na placu manewrowym ośrodka egzaminowania było rozumiane jako zagrażanie bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego. Takim zachowaniem jest:

  • przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;
  • najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki;
  • dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania, o którym mowa w poz. 2–10 tabeli nr 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia (czyli tej powyżej).

Okazuje się jednak, że możesz wyjechać na miasto z oblanym placem, jeśli nie wykonasz zadania 1-go. Oczywiście to i tak nie rozstrzygnie wyniku Twojego egzaminu – jest on bowiem już oblany na samym początku jego trwania – warto jednak wykorzystać czas, za który została wniesiona opłata. I to właśnie będzie najdroższa jazda szkoleniowa w Twoim życiu – 140 zł za 40 minut jazdy po mieście 😉

Zobacz też:

Testy na prawo jazdy takie jak w WORD

Wszystkie zadania egzaminacyjne